Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego

W gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Obradom przewodniczył Pan Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Pani Wicemarszałek Anna Jedynak Rykała. Podczas posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili kolejne kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz zmiany w Regulaminie KM FESL 2021-2027. Członkom KM, został również przedstawiony stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Obradom przewodniczyła Pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak. Podczas posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Zasady finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego na lata 2024-2029.

W gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Obradom przewodniczyła Pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak.
Podczas posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

W gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obradom przewodniczył Pan Marszałek Jakub Chełstowski. W posiedzeniu uczestniczyła także Pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak.
Podczas posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2027 oraz zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W gmachu Sali Kolumnowej odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obradom przewodniczyła Pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak. Podczas posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego oraz przyjęli Zasady finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego. Zatwierdzono także kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Dodatkowo podczas posiedzenie powołano dwie grupy robocze funkcjonujące przy Komitecie Monitorującym tj:

W gmachu Sali Sejmu Śląskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. W posiedzeniu uczestniczyli także wicemarszałek Anna Jedynak i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Marek Gzik oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Na posiedzeniu wręczono powołania dla przedstawicieli Komitetu Monitorującego.
Podczas posiedzenia członkowie komitetu zatwierdzili regulamin Komitetu Monitorującego oraz przyjęli kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Uchwały Komitetu Monitorującego

 • Uchwała nr 103 w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 105  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.6. Rozwój przedsiębiorczości – EFRR tryb niekonkurencyjny
 • Uchwała nr 106  w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 5.14. Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej typ I, tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 107 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 5.15. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF, tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 108 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.8. Upskilling pathways, tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 109 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE, tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 110 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.16. Rozwój przedsiębiorczości - FST, tryb niekonkurencyjny.
 • Uchwała nr 111 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.4. Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, typ projektu nr 3, tryb niekonkurencyjny
 • Uchwała nr 112 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.7 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, typ projektu nr 4 oraz typ projektu nr 5,tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 113 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.8, Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, typ projektu nr 2, tryb niekonkurencyjny
 • Uchwała nr 114 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.26. Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, typ projektu nr 2, tryb niekonkurencyjny
 • Uchwała nr 115 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT, tryb niekonkurencyjny
 • Uchwała nr 116 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT, typ 1, tryb konkurencyjny.
 • Uchwała nr 117 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT, typ 2, tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 118 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT, typ 3, tryb konkurencyjny
 • Uchwała nr 80  w sprawie zatwierdzenia Zasad finansowania funkcjonowania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na lata 2024-2029
 • Uchwała nr 81  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.04 Aktywizacja zawodowa osób pracujących
 • Uchwała nr 82  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej - typ projektu nr 2 (tryb niekonkurencyjny)
 • Uchwała nr 83 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST (tryb niekonkurencyjny)
 • Uchwała nr 84 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie, typ projektu: 1. Działania w zakresie wzmocnienia potencjału interesariuszy oraz partycypacji mieszkańców w proces transformacji regionu
 • Uchwała nr 85 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP
 • Uchwała nr 86 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw
 • Uchwała nr 87 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FE SL 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej (tryb niekonkurencyjny) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 88 w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FE SL 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej (tryb konkurencyjny) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 89 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.06 Odnawialne źródła energii Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 90 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.08 Wsparcie dla klimatu (typ projektu – Adaptacja do zmian klimatu) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 91 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.08 Wsparcie dla klimatu (typ projektu – Przeciwdziałanie skutkom suszy) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 92 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.09 Wsparcie dla klimatu – ZIT (typ projektu – Przeciwdziałanie skutkom suszy) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 93 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.09 Wsparcie dla klimatu - ZIT (typ projektu – Adaptacja do zmian klimatu) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 94 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.10 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 95 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.12 Gospodarka odpadami komunalnymi typ: Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów - tryb konkurencyjny, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 96 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.12 Gospodarka odpadami komunalnymi typ: Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów - tryb niekonkurencyjny, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 97 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.12 Gospodarka odpadami komunalnymi typ: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - tryb konkurencyjny, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 •  Uchwała nr 98 w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 99 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FE SL 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT (tryb konkurencyjny) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 100 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 101 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FE SL 10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych (tryb niekonkurencyjny) Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 102 w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 71 w sprawie zmiany uchwały KM FE SL nr 50 powołującej grupę roboczą ds. realizacji zasady partnerstwa przy Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 • Uchwała nr 72 w sprawie zmiany uchwały KM FE SL nr 51 powołującej grupę roboczą ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przy Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • Uchwała nr 73 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych:
  • typ projektu nr 1. Wsparcie kadr pomocy i integracji społecznej w regionie
 • Uchwała nr 74 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych:
  • typ projektu nr 2. Rozwój środowiskowej oferty świadczenia usług przez DPS.
 • Uchwała nr 75 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS+
 • Uchwała nr 76 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST.
 • Uchwała nr 77 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej (FST).
 • Uchwała nr 78 w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
  • typy projektów: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
 • Uchwała nr 79 w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 • Uchwała nr 52 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.4 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji:
  • typ projektu nr 2 Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
 • Uchwała nr 53 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1 Ekonomia społeczna:
  • typ projektu nr 1. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
 • Uchwała nr 54 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.4 Usługi społeczne:
  • typ projektu nr 1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych,
  • typ projektu nr 2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej,
  • typ projektu nr 3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy,
  • typ projektu nr 4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych.
 • Uchwała nr 55 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych:
  • typ projektu nr 3. Działania na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Uchwała nr 56 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.7 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej:
  • typ projektu nr 1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w kryzysie,
  • typ projektu nr 2. Usługi dla dzieci wymagających wsparcia,
  • typ projektu nr 3. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy,
  • typ projektu nr 4. Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych,
  • typ projektu nr 6. Budowanie zdolności organizacyjnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego (typ uzupełniający).
 • Uchwała nr 57 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 01.03 Ekosystem RIS.
 • Uchwała nr 58 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy.
 • Uchwała nr 59 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego.
 • Uchwała nr 60 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 05.09 EURES-T Beskydy.
 • Uchwała nr 61 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 05.10 EURES dla PSZ.
 • Uchwała nr 62 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej.
 • Uchwała nr 63 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.
 • Uchwała nr 64 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 03.01 Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego - ZIT.
 • Uchwała nr 65 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT:
  • typ projektu nr 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
  • typ projektu nr 2. Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.
 • Uchwała nr 66 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej.
 • Uchwała nr 67 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.
 • Uchwała nr 68 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 08.01 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
 • Uchwała nr 69 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji:
  • typ projektu Mikroinwestycje w MŚP.
 • Uchwała nr 70 w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:
 • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:
 • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia metodyki stosowanej przy wyborze projektów w ramach działań FE SL 2021-2027 wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.2 Kształcenie ogólne:
  • typ projektu nr 2. Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym.
 • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.3 Kształcenie zawodowe:
  • typ projektu nr 1. Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym.
 • Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.4 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji:
  • typ projektu nr 1. Wsparcie stypendialne dla uczniów.
 • Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.4 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji:
  • typ projektu nr 4. Działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego.
 • Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych:
  • typ projektu nr 4. Koordynacja usług społecznych – upowszechnienie i tworzenie CUS.
 • Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.8 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny:
  • typ projektu nr 1. Rozwój usług adopcyjnych.
 • Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.23 Rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z regionalnymi inteligentnymi oraz technologicznymi specjalizacjami.
 • Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji:
  • typ projektu nr 1. Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.
 • Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.25 Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki, typy projektów:
  • 1. Wsparcie biur karier przy uczelniach wyższych;
  • 2. Działania na rzecz rozwoju kadr naukowych z uwzględnieniem doktoratów (w tym wdrożeniowych) i szkół doktorskich, w szczególności na kierunkach zielonej i cyfrowej gospodarki;
  • 3. Wsparcie transferu wiedzy i technologii, w szczególności w zakresie zielonej i cyfrowej gospodarki;
  • 4. Podniesienie atrakcyjności uczelni wyższych;
  • 5. Wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych przez szkoły wyższe.
 • Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.25 Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki:
  • typ projektu nr 6. Działania promocyjne na rzecz kontynuacji kształcenia w regionie.
 • Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia metodyki stosowanej przy wyborze projektów w ramach działań FE SL 2021-2027 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
 • Uchwała nr 14 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 5.1 Aktywizacja zawodowa poprzez PUP.
 • Uchwała nr 15 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 5.2 Aktywizacja zawodowa poprzez OHP.
 • Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia metodyki stosowanej przy wyborze projektów w ramach działań FE SL 2021-2027 wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Uchwała nr 17 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 B+R – organizacje badawcze (tryb konkurencyjny).
 • Uchwała nr 18 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
 • Uchwała nr 19 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny.
 • Uchwała nr 20 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność.
 • Uchwała nr 21 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 2.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT.
 • Uchwała nr 22 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1 Drogi wojewódzkie (tryb konkurencyjny).
 • Uchwała nr 23 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 4.3 Regionalny tabor kolejowy (tryb niekonkurencyjny):
  • typ projektu nr 1. Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym.
 • Uchwała nr 24 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 4.3 Regionalny tabor kolejowy (tryb niekonkurencyjny):
  • typ projektu nr 2. Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego.
 • Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.3 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT (tryb konkurencyjny).
 • Uchwała nr 26 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.7 Kultura i turystyka o znaczeniu regionalnym (tryb niekonkurencyjny).
 • Uchwała nr 27 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.5 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę (tryb niekonkurencyjny).
 • Uchwała nr 28 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (tryb konkurencyjny).
 • Uchwała nr 29 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.7 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe.
 • Uchwała nr 30 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.9 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu (tryb konkurencyjny).
 • Uchwała nr 31 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.9 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu (tryb niekonkurencyjny).
 • Uchwała nr 32 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi (tryb niekonkurencyjny).
 • Uchwała nr 33 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.13 Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji (tryb niekonkurencyjny).
 • Uchwała nr 34 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (tryb konkurencyjny).
 • Uchwała nr 35 w sprawie zatwierdzenia metodyki stosowanej przy wyborze projektów w ramach działań FE SL 2021-2027 wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
 • Uchwała nr 36 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typy projektów:
  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej;
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
 • Uchwała nr 37 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.
 • Uchwała nr 38 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji:
  • typ projektu Makroinwestycje w MŚP.
 • Uchwała nr 39 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji.
 • Uchwała nr 40 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.9 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF).
 • Uchwała nr 41 w sprawie przyjęcia metodyki stosowanej przy wyborze projektów w zakresie Pomocy Technicznej FE SL 2021-2027.
 • Uchwała nr 42 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR.
 • Uchwała nr 43 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+.
 • Uchwała nr 44 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 13.1 Pomoc Techniczna FST.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś