Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla instytucji zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). W pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć także przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa instytucja zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa:

Regulamin Komitetu Monitorującego

Podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 7 grudnia 2023 r., członkowie komitetu przyjęli zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

Podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 6 czerwca 2023 r., członkowie komitetu przyjęli zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

Podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 28 kwietnia 2023 r., członkowie komitetu przyjęli zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

Regulamin Komitetu Monitorującego zatwierdzony podczas I posiedzenia po powołaniu Komitetu Monitorującego dla programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027":

Sekretariat KM

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Referat zarządzania rzeczowo-finansowego
Katowice 40-037, ul. Ligonia 46
tel: 0 32 77 99 153, e-mail: kmfesl@slaskie.pl

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice 40-041

Podstawa działania KM

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś