Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Kwiecień jest miesiącem, w którym ruszą pierwsze nabory z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

7 kwietnia ogłosiliśmy pierwszy niekonkurencyjny nabór wniosków o dofinansowanie. Zobacz, na jakie projekty będziesz mógł otrzymać dofinansowanie w tym miesiącu.


Pomoc techniczna - ikona Pomoc techniczna FST

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.13.01-IZ.01-001/23

Ikona start Start naboru: 7 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 kwietnia 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna
Nabór kierowany jest do Województwa Śląskiego i Instytucji Pośredniczących:

 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Ikona na co? Na co?

Realizacja Planu Działań na 2023 r.
Czyli wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

 • utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji,
 • wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów,
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności oraz roli i znaczenia funduszy UE dla regionu,
 • dbanie o prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Ikona budżet Budżet naboru: prawie 51,6 mln zł


Rynek pracy - ikona Aktywizacja zawodowa poprzez PUP

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.05.01-IP.02-003/23

Ikona start Start naboru: 14 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 12 maja 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Powiatowe Urzędy Pracy

Ikona na co? Na co?

Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna, w ramach których są realizowane instrumenty i usługi rynku pracy (wskazane w ustawie regulującej politykę rynku pracy).

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 176 mln zł


Rynek pracy - ikonaAktywizacja zawodowa poprzez OHP

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.05.02-IP.02-004/23

Ikona start Start naboru: 14 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 12 maja 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Ochotnicze Hufce Pracy

Ikona na co? Na co?

Kompleksowe wsparcie, w ramach którego są realizowane instrumenty i usługi rynku pracy (wskazane w ustawie regulującej politykę rynku pracy), dotyczące głównych zadań Ochotniczych Hufców Pracy.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 9 mln zł


Ikona - transformacja Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.04-IP.01-002/23

Ikona start Start naboru: 14 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 24 maja 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwa (wskazane w programie)

Ikona na co? Na co?

Inwestycje produkcyjne mające na celu utrzymanie miejsc pracy i dywersyfikację działalności uzależnionej od sektora górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 282 mln zł


Kolej - ikona Drogi wojewódzkie

Nabór konkurencyjny nr FESL.04.01-IZ.01-007/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 sierpnia 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna

Ikona na co? Na co?

Budowa, przebudowa, modernizacja lub zmiana przebiegu dróg wojewódzkich, w tym w miastach na prawach powiatu.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 567 mln zł


Kolej - ikona Regionalny tabor kolejowy

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.04.03-IZ.01-008/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 sierpnia 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna

Ikona na co? Na co?

Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 652 mln zł


Kolej - ikona Regionalny tabor kolejowy

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.04.03-IZ.01-009/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 sierpnia 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna

Ikona na co? Na co?

Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 50 mln zł


Środowisko - ikona Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.02.14-IZ.01-006/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 29 września 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla Samorządu Województwa Ślaskiego.

Ikona na co? Na co?

Projekt „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, w ramach którego zostaną zrealizowane zadania:

 • ochrony i regeneracji obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej,
 • ochrony różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 118 mln zł


Infrastruktura - ikona Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-012/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 27 marca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla Województwa Śląskiego – Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Ikona na co? Na co?

Projekt Rewitalizacja budynku gospodarczego, budynku oficyny, budynku Brama Wybrańców wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 15 mln zł


Infrastruktura - ikona Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-015/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 września 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Częstochowie (Fundacja Paulinów)

Ikona na co? Na co?

Projekt Europejskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Paulinów w Częstochowie”

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 12 mln zł


Infrastruktura - ikona Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-016/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 września 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla Gminy Wisła

Ikona na co? Na co?

Projekt Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle”

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 18 mln zł


Infrastruktura - ikona Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-017/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 stycznia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie

Ikona na co? Na co?

Projekt Skarbiec Dziedzictwa – etap I”

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 29 mln zł


Infrastruktura - ikona Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-018/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 stycznia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Ikona na co? Na co?

Projekt Modernizacja systemu składowania i transportu książek”

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 8 mln zł


Ikona - transformacja Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-011/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 20 czerwca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe).

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 169 mln zł


Ikona - transformacja Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-010/23

Ikona start Start naboru: 20 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 20 czerwca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 169 mln zł


Edukacja - ikona Strategiczne projekty dla obszaru edukacji

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.06.04-IZ.01-013/23

Ikona start Start naboru: 27 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 25 maja 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Województwo Śląskie

Ikona na co? Na co?

Wsparcie stypendialne uczniów

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 19 mln zł


Edukacja - ikona Kształcenie zawodowe

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.06.04-IZ.01-013/23

Ikona start Start naboru: 28 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 16 czerwca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Szkoły branżowe I stopnia oraz technika z województwa śląskiego (z wyłączeniem szkół specjalnych)

Ikona na co? Na co?

Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 25 mln zł


Środowisko - ikona Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Nabór konkurencyjny nr FESL.02.11-IZ.01-005/23

Ikona start Start naboru: 28 kwietnia 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 czerwca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Nabór dedykowany dla 5 aglomeracji:

 • Pisarzowice (gminy: Kozy i Wilamowice),  
 • Blachownia (gminy: Blachownia i Częstochowa),  
 • Gierałtowice (gminę Gierałtowice),  
 • Wojkowice (gminy: Wojkowice, Będzin, Psary),
 • Świerklaniec (gminę Świerklaniec).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Partnerstwa,
 • Służby publiczne,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Administracja publiczna.

Ikona na co? Na co?

 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
 • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • Budowa i modernizacja instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,
 • Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 211 mln zł (160 mln zł dla całego regionu + 50 mln zł dla Subregionu Północnego)


Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś