Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-28 [11:00:00] do 2023-08-31 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

31 stycznia 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 205/484/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.02.11-IZ.01-005/23 dla działania FESL 2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

Lista ocenionych projektów zawierająca wynika prac KOP - alokacja region.xlsx

Lista ocenionych projektów zawierająca wynika prac KOP - alokacja Subregion Północny.xlsx

 

Imienna lista członków KOP_005_23


2024-04-09T14:35:16

Zmiana regulaminu

Uchwałą z dnia 30 stycznia 2024r  nr 204/484/VI/2024 . Zarząd Województwa Śląskiego zmienił regulamin wyboru projektów dla naboru nr FESL.02.11-IZ.01-005/23.

Zmianie uległa treść rozdziału 2, punkt 2.1 tj. wysokość alokacji środków dla naboru. Wskazano również środki z budżetu państwa (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu).


2024-02-02T12:32:45

Wydłużenie terminu naboru

Informujemy o wydłużeniu do 31 sierpnia 2023 r. terminu składania wniosków dla naboru FESL.02.11-IZ.01-005/23. Z powodu wydłużenia terminu naboru zaktualizowano Regulamin wyboru projektów. Inne warunki pozostają bez zmian.


2023-07-28T12:49:32

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów oraz załączniki znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-12-19T12:25:05

Wydłużenie terminu naboru

Informujemy o wydłużeniu do 31 lipca 2023 r. terminu składania wniosków dla naboru FESL.02.11-IZ.01-005/23. Z powodu wydłużenia terminu naboru zaktualizowano Regulamin wyboru projektów. Inne warunki pozostają bez zmian.


2023-06-15T10:58:34

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.02.11-IZ.01-005/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – tryb konkurencyjny 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

 

W ramach naboru przewiduje się dwie wyodrębnione koperty alokacji:

- alokacja środków dla Subregionu Północnego

- alokacja środków dla regionu

Informacje finansowe dotyczące naboru znajdziesz w rozdziale 2.1 Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
211 239 772,33 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
45 124 169,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analizy finansowe i ekonomiczne
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Mapa aglomeracji
Analiza zgodności z zasadami PP
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32 77 40 319

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

srodowisko_fr@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79,

40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-28


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś