Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2023-07-31 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

27 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 790/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-011/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów FESL.10.06-IZ.01-011/23 

Imienna lista członków KOP


2024-04-03T11:53:22

Zmiana Regulaminu wyboru projektów

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów wraz z rejestrem zmian oraz załącznikami do regulaminu znajdują się poniżej.

Zmiany dotyczą głównie zwiększenia alokacji o środki z budżetu państwa oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.


2024-04-03T11:31:45

Lista projektów poddanych ocenie formalnej w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-011/23

 

Lista projektów poddanych ocenie formalnej w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-011/23

 


2024-03-18T12:16:19

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, załączniki oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-12-19T12:22:49

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-011/23

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-011/23


2023-12-19T10:05:56

Wydłużenie terminu naboru

Informujemy o wydłużeniu do 31 lipca 2023 r. terminu składania wniosków dla naboru FESL.10.06-IZ.01-011/23. Z powodu wydłużenia terminu naboru zaktualizowano Regulamin wyboru projektów. Inne warunki pozostają bez zmian.


2023-06-15T10:52:30

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-011/23 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe.Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji.

Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
182 386 425,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
42 450 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Analiza zgodności z zasadami PP
Analizy finansowe i ekonomiczne
Dokumentacja dot. efektywności energetycznej lub OZE
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 (32) 77 40 324
+48 (32) 77 40 312

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

energetyka_fr@slaskie.pl
agnieszka.wodniok@slaskie.pl
justyna.zukowska@slaskie.pl
marzena.czapla@slaskie.pl
romana.golda@slaskie.pl
mikolaj.gwozdz@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice

tel. +48 (32) 77 44 720, +48 (32) 77 44 721, +48 (32) 77 44 724
email: punktinformacyjny@slaskie.pl


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś