Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
unieważniony
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Unieważnienie postępowania

W dnia 20.02.2024 r. Uchwałą nr 410/489/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego unieważnił postępowanie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania dla naboru nr FESL.08.07-IZ.01-015/23 w ramach działania FESL.08.07. Kultura i turystyka szczebla regionalnego dla projektu pn. Europejskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Paulinów w Częstochowie realizowanego przez Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Częstochowie (Fundacja Paulinów), w związku z niezłożeniem projektu.


2024-02-22T11:49:28

Zmiana regulaminu i terminów naboru

19.09.2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1962/448/VI/2023 zmienił regulamin naboru (zmiana terminu zakończenia naboru oraz orientacyjnego  zakończenia postępowania).


2023-09-22T09:44:34

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu. Zaktualizowaliśmy również Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, załączniki oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-05-30T10:20:16

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.08.07-IZ.01-015/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt Europejskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Paulinów w Częstochowie, planowany do realizacji przez Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Częstochowie (Fundacja Paulinów).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
11 937 315,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 550 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Studium wykonalności uwzględniające analizy potrzeb / wariantowe / specyficzne
Analizy finansowe i ekonomiczne
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Analiza zgodności z zasadami PP
Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące zgodności projektu z europejskimi regulacjami w zakresie dziedzictwa kulturowego
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32  77 40 320

+48 32 77 40 308

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

lucyna.dziubiak@slaskie.pl

gniewosz.pawlus@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś