Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2023-10-31 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Drogi wojewódzkie

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

13 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 362/486/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.04.01-IZ.01-007/23 dla działania FESL 04.01 Drogi wojewódzkie.

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów FESL.04.01-IZ.01-007/23.

Imienna lista członków KOP.


2024-04-04T13:07:12

Zmiana regulaminu

Uchwałą z dnia 13 lutego 2024 r. nr 361/486/VI/2024 Zarząd Województwa Śląskiego zmienił regulamin wyboru projektów dla naboru nr FESL.04.01-IZ.01-007/23.

Zmiany w Regulaminie wyboru projektów dotyczą wzorów umowy i decyzji o dofinansowanie i aktualizacji zapisów Regulaminu w związku z wdrożeniem krajowego systemu doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia) i w zakresie wymaganych dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.


2024-02-15T13:59:31

Wydłużenie terminu składania wniosków

Informujemy o wydłużeniu do 31 października 2023 r. terminu składania wniosków dla naboru nr FESL.04.01-IZ.01-007/23. Jednocześnie zmienił się orientacyjny termin zakończenia postępowania na II kwartał 2024 r.


2023-09-27T11:14:09

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 1694/441/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. wprowadzono zmianę zapisów w Regulaminie wyboru projektów w trybie konkurencyjnym dla naboru nr FESL.04.01-IZ.01-007/23 w ramach działania FESL.04.01. Drogi wojewódzkie.

Proponowane zmiany w Regulaminie wyboru projektów dotyczą przedłużenia terminu zakończenia trwania naboru do dnia 29.09.2023 r. oraz wprowadzenia zapisu, który pozwoli na zamknięcie naborów i rozpoczęcie procesu oceny wniosków na podstawie projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, roboczo pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Europejską, jeżeli ostateczna wersja dokumentu nie została przyjęta.


2023-08-11T13:35:19

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu. Zaktualizowaliśmy również Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, załączniki oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-05-30T10:26:27

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.04.01-IZ.01-007/23 w ramach Osi Priorytetowej IV Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie 4.1 Drogi wojewódzkie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Administracja publiczna

Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
567 560 812,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
121 240 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza finansowa i ekonomiczna (zgodna z wzorem przygotowanym przez IZ z uwzględnieniem zapisów Niebieskiej Księgi)
Zezwolenie na inwestycję (ZRID lub PnB)
Analizy specyficzne dla sektora drogowego (analizy i prognozy ruchu) w oparciu o zapisy Niebieskiej Księgi
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu.
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32 77 40 381

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

jaroslaw.mokry@slaskie.pl

jaroslaw.pawlik@slaskie.pl

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79,
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś