Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2023-10-31 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Regionalny tabor kolejowy

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

21 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2651/473/VI/2023 zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów oraz wybór do dofinansowania projektu Województwa Śląskiego nr FESL.04.03-IZ.01-06CD/23 złożonego w ramach naboru nr FESL.04.03-IZ.01-008/23 dla działania FESL 04.03 Regionalny tabor kolejowy programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – tryb niekonkurencyjny.

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów FESL.04.03-IZ.01-008/23.

Imienna lista członków KOP.


2024-04-04T13:19:30

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 2674/473//VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 21 grudnia 2023 r. wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie wyboru projektów:

  • zwiększenie alokacji naboru, celem uwzględnienia różnic kursowych euro/zł pomiędzy ogłoszeniem naboru, a zatwierdzeniem wyników naboru, (rozdział 2.1). 
  • aktualizacja wzoru decyzji w sprawie dofinansowanie projektu własnego, w związku z wdrożeniem Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych (tzw. e-Doręczenia) (załącznik 5)

Aktualne dokumenty zostały załączone pod ogłoszenie poniżej. 


2024-01-04T08:50:02

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zmiany dotyczą:

  1. Stawki kosztów pośrednich możliwych do ujęcia w projekcie do 7% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich. Z tego tytułu zmieniono zapisy w Regulaminie wyboru projektów i Instrukcji wypełniania wniosku.
  2. Wzoru decyzji (dla projektu własnego).

Wykaz wprowadzonych zmian przedstawia dołączony pod naborem Rejestr zmian do Regulaminu (z dn. 11.10.2023 r.).
Zmiany wprowadzono Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2127/455/VI/2023 z dn. 11.10.2023 r.

 


2023-10-13T09:26:05

Wydłużenie terminu składania wniosków

Informujemy o wydłużeniu do 31 października 2023 r. terminu składania wniosku dla naboru nr FESL.04.03-IZ.01-008/23. Jednocześnie zmienił się orientacyjny termin zakończenia postępowania na I kwartał 2024 r.


2023-09-27T11:25:46

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 1695/441/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. wprowadzono zmianę zapisów w Regulaminie wyboru projektów w trybie niekonkurencyjnym dla naboru nr FESL.04.03-IZ.01-008/23 w ramach działania FESL.04.03. Regionalny tabor kolejowy, typ 1: Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym.

Proponowane zmiany w Regulaminie wyboru projektów dotyczą przedłużenia terminu zakończenia trwania naboru do dnia 29.09.2023 r. oraz wprowadzenia zapisu, który pozwoli na zamknięcie naborów i rozpoczęcie procesu oceny wniosków na podstawie projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, roboczo pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Europejską, jeżeli ostateczna wersja dokumentu nie została przyjęta.


2023-08-11T13:32:04

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu. Zaktualizowaliśmy również Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, załączniki oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-05-30T10:22:57

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.04.03-IZ.01-008/23 w ramach Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działania 04.03 Regionalny tabor kolejowy, Typ 1: Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym.

Nabór przewidziany jest na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego na rzecz organizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego kolejowych pasażerskich przewozów o charakterze regionalnym, realizowanego w procedurze niekonkurencyjnej. Projekt wynika z Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego w ramach programu FE SL 2021-2027.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
652 194 999,98 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
139 319 206,20 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
Analiza finansowa i ekonomiczna
Specyfikacja techniczna
Analizy specyficzne
Tryb powierzenia wykonywania usług publicznych
Umowa na świadczenie usług w zakresie transportu
Oświadczanie o kwalifikowalności VAT
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32 77 44 381

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

jaroslaw.mokry@slaskie.pl

jaroslaw.pawlik@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79,
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś