Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-14 [00:00:00] do 2023-06-15 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Działanie
Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Wydłużenie naboru

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia naboru FESL.10.04-IP.01-002/23. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nabór wniosków został wydłużony do 15 czerwca 2023 r.


2023-05-24T13:14:17

Szczegóły naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH FE SL 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet  FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację

Działanie FESL 10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Nabór nr FESL.10.04-IP.01-002/23

Krótki opis działania

W ramach działania wsparcie zostanie skierowana do dużych przedsiębiorstw, zidentyfikowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, na inwestycje produkcyjne mające na celu utrzymanie miejsc pracy i dywersyfikację działalności uzależnionej od sektora górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

 • środki trwałe/dostawy;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • roboty budowlane;
 • nieruchomości;
 • personel projektu w ramach prac B+R;
 • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
 • nieruchomości w ramach prac B+R;
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
 • dostawy w ramach prac B+R;
 • szkolenia;
 • usługi zewnętrzne inne niż związane z pracami B+R;
 • podatki i opłaty;
 • koszty pośrednie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Duże przedsiębiorstwa zidentyfikowane w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 w Indykatywnym wykazie operacji i przedsiębiorstw innych niż MŚP, którym ma być udzielone wsparcie:

 • Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.;
 • COIG S.A.;
 • Elektrometal S.A.;
 • Elgór+Hansen S.A.;
 • Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.;
 • KONKO S.A.;
 • MOJ S.A.;
 • Famur S.A.;
 • PKiM Carboautomatyka S.A.;
 • Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o.o.;
 • Tauron Polska Energia S.A.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
282 426 000,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
60 000 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
 3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
 6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Załączniki dodatkowe
Analiza finansowa
Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz pomocy publicznej
Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu
Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej – https://lsi2021.slaskie.pl w terminie: od 14 kwietnia 2023 r. do 24 maja 2023 r.

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

32 74 39 171 lub 32 74 39 177,

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-14


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś