Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2023-07-31 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

27 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe

 

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów FESL.10.06-IZ.01-010/23

 

Imienna lista członków KOP


2024-04-03T11:48:17

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia naboru uległ zmianie z IV kwartału br. na I kwartał 2024 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Nabór.


2023-12-20T12:40:44

Zmiana Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umów o dofinansowanie

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umów o dofinansowanie. Zaktualizowaliśmy również Procedury grantową i parasolową w zakresie działań wdrażanych przez Departament EFRR w ramach programu FE SL 2021-2027.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, umowy, Procedury - grantowa i parasolowa w zakresie działań wdrażanych przez Departament EFRR w ramach programu FE SL 2021-2027 oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiana Regulaminu wyboru projektów dot. uporządkowania sposobu rozliczania projektów grantowych, zmiany poziomu dofinansowania, dodano również informację o możliwym do wykorzystania budżecie państwa. Zmiany wzorów umów wynikają z aktualizacji publikatorów, ujednolicenia i doprecyzowania zapisów, usunięcia „wytycznych” jako elementu „zasad realizacji FE SL 2021-2027”, dopisania  „wytycznych” do zapisów zw. z realizacją projektu, dopisania e-Doręczenia w zw. z wygaszaniem platformy ePUAP.  Zmiany Procedur - grantowej  i parasolowej mają na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących montażu finansowanego jak również z wynikają z konieczności przeredagowania zapisów. Szczegóły zmian Przewodnika dla beneficjentów FE SL wprowadzono w opublikowanym rejestrze zmian.


2023-12-19T12:23:27

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23


2023-12-19T10:24:53

Wydłużenie terminu składania wniosków oraz zmiana załączników

Informujemy o wydłużeniu do 31 lipca 2023 r. terminu składania wniosków dla naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23 oraz zmianie Regulaminu wyboru projektów, wzoru umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu i  wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego, a także Instrukcji wypełniania wniosku.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.

Ponadto wprowadziliśmy zmiany w Procedurze grantowej w zakresie działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz zaktualizowaliśmy Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027.


2023-05-30T08:34:13

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe.Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Administracja publiczna.

Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
169 697 125,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
36 250 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analizy finansowe i ekonomiczne
Dokumentacja dot. projektów grantowych i parasolowych w OZE
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Analiza zgodności z zasadami PP
Załączniki dodatkowe
Dokumentacja dot. efektywności energetycznej lub OZE
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 (32) 77 40 322

+48 (32) 77 40 323

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

energetyka_fr@slaskie.pl
magdalena.paczynska@slaskie.pl
iwona.klosowicz@slaskie.pl
patrycja.jedras@slaskie.pl 
joanna.basak@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice

+48 (32) 77 44 720

+48 (32) 77 44 721

+48 (32) 77 44 724


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś