Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-20 [11:00:00] do 2024-06-27 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 96/482/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów FESL.08.07-IZ.01-018/23 polegające na:

1    1. wydłużeniu terminu złożenia  wniosku dla naboru nr FESL.08.07-IZ.01-018/23 o cztery miesiące tj. z planowanego 31.01.2024 r. na 27.06.2024 r.;

2    2. wprowadzeniu zapisów dot. deklaracja zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód, e-Doręczeń oraz aktualizowano wzór umowy o dofinansowanie projektu.

     Zaktualizowane załączniki znajdują się pod ogłoszeniem o naborze.


2024-01-24T10:37:22

Zmiana załączników

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów oraz wzorów umowy, porozumienia, decyzji o dofinansowaniu. Zaktualizowaliśmy również Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Obowiązujące dokumenty, tj. Regulamin wyboru projektów, załączniki oraz Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 znajdują się poniżej.

Zmiany wynikają z wprowadzenia zapisów związanych z zatwierdzeniem Wytycznych dotyczących informacji i promocji, aktualizacji publikatora ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania zapisów odnoszących się do pomocy de minimis oraz rozliczenia projektów.


2023-05-30T08:58:57

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.08.07-IZ.01-018/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt Modernizacja systemu składowania i transportu książek, planowany do realizacji przez Bibliotekę Śląska w Katowicach.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
8 415 821,11 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 797 753,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza zgodności z zasadami PP
Studium wykonalności uwzględniające analizy potrzeb / wariantowe / specyficzne
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenia Wnioskodawcy, dotyczące zgodności projektu z europejskimi regulacjami w zakresie dziedzictwa kulturowego
Załączniki dodatkowe
Analizy finansowe i ekonomiczne
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32  77 40 320

+48 32 77 40 308

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

lucyna.dziubiak@slaskie.pl

gniewosz.pawlus@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-20


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś