Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-04-14 [13:00:00] do 2023-08-31 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Działanie
Aktywizacja zawodowa poprzez OHP

Szczegóły naboru

Celem naboru jest wybór projektów do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działania FESL.05.02 Aktywizacja zawodowa poprzez OHP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Projekt musi być realizowany z zakresu kompleksowego wsparcia w ramach, którego są realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie właściwej regulującej politykę rynku pracy, dotyczącego głównych zadań Ochotniczych Hufców Pracy. Wsparcie dla osób młodocianych w wieku od 15 – 17 lat oraz dla osób w wieku 18 – 25 lat.

Przykładowe formy wsparcia w ramach projektu:

 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia w ramach aktywizacji zawodowej,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • staże dla osób powyżej 18 r.ż.,
 • zajęcia edukacyjno – szkoleniowe umożliwiające kontynuowanie nauki i uzupełnienie wykształcenia ogólnego i zawodowego,
 • zajęcia integracyjne dla młodzieży.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spełniasz wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów.

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane wyłącznie przez Komendanta Wojewódzkiego Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
9 362 600,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 000 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
 3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
 6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Online

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 (zapoznaj się wcześniej z regulaminem użytkownika LSI 2021).

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 757 33 11 

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

funduszeue@wup-katowice.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Katowicach 
al. Wojciecha Korfantego 79, 
40-131 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-14


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś