Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnego wsparcia? 
Pamiętaj przeglądanie dokumentów programowych w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem.
Doświadczenia z realizacji projektów w ubiegłych latach wskazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia, które:

  • wynikają z konkretnych potrzeb,
  • wpisują się w Twoją działalność
  • oraz bazują na Twojej wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2021-2027 środki unijne będą przyznawane nie tylko z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, ale również z pięciu krajowych programów:

Ponadto projekty realizowane:

Pamiętaj!
Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje.
Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać wsparcie w formie: pożyczki, poręczenia, gwarancji, wejścia kapitałowego, udostępnianych na korzystnych warunkach.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie Mapa Dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną.

Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz w zakładce dotyczącej Punktów Informacyjnych.

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty.

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przed złożeniem wniosku:

  • zapoznaj się z opisem programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" oraz innymi, szczegółowymi dokumentami, w tym: formularzami wniosków o dofinansowanie;
  • upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki i wpisuje się w cele programu, a następnie opisz to we wniosku o dofinansowanie;
  • poznaj swoje obowiązki związane z realizacją projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich – pamiętaj, aby prowadzić szczegółową dokumentację i przestrzegać wszystkich procedur, ponieważ będziesz korzystał z pieniędzy publicznych.

Śledź harmonogramy naborów

Wnioski o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego składa się w ściśle określonych terminach  podczas trwających naborów wniosków. Harmonogramy naborów publikowane są pod koniec każdego roku. Znajdziesz je w zakładce Harmonogram naborów wniosków.

Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu, z której dowiesz się, na co będzie zwracała uwagę komisja oceniająca projekty.

Harmonogram obowiązuje również wtedy, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Podpisanie umowy

Jeżeli na realizację Twojego projektu zostanie przyznana dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że właśnie dotarłeś na linię… STARTU.

Formalnym przypieczętowaniem decyzji o dofinansowaniu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci wsparcie oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem.

Przed podpisaniem umowy musisz zebrać wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są:

  • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatkowymi i składkami ZUS,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu.

Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować:

Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia.
Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś