Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2023-09-27 do 2023-12-26

22 grudnia 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wydłużeniu czasu trwania naboru nr FESL.10.05-IZ.01-066/23 dla działania 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

Przeczytaj więcej


22 grudnia 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmienił termin planowanego naboru dla działań 3.1. Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego – ZIT oraz 3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT dla Subregionu Centralnego, Południowego i Zachodniego.

Przeczytaj więcej


20 grudnia 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmienił termin rozstrzygnięcia naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii projekty grantowe i parasolowe.

Przeczytaj więcej


12 grudnia 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zmienił termin planowanego naboru dla działania 7.5. Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych.

Przeczytaj więcej


21 listopada 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o zmianie terminu planowanego naboru dla działania 5.14. Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej.

Przeczytaj więcej


13 listopada 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wydłużeniu czasu trwania naboru z działania 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

Przeczytaj więcej


Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o zmianie regulaminu i wydłużeniu czasu trwania naboru z działania 6.4. Strategiczne projekty dla obszaru edukacji.

Przeczytaj więcej


8 listopada 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o zmianie terminów planowanych naborów dla działań 5.4. Aktywizacja zawodowa osób pracujących i 10.20. Wsparcie na założenie działalności gospodarczej.

Przeczytaj więcej


7 listopada 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zmienił termin planowanego naboru dla działania 10.26. Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie.

Przeczytaj więcej


27 października 2023 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) jako ION informuje o zmianie terminu naboru planowanego dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Przeczytaj więcej


Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o zmianie terminu naboru z działania 2.6. Odnawialne źródła energii.

Przeczytaj więcej


Wojewódzki Urząd pracy w Katowicach informuje o zmianie terminu ogłoszenia naboru z działania 10.17. Kształcenie osób dorosłych - FST.

Przeczytaj więcej


23 października 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do 30 listopada br. w naborze z działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Przeczytaj więcej


Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do 30 listopada br. w naborze z działania 1.1. B+R - organizacje badawcze.

Przeczytaj więcej


Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do 30 listopada br. w naborze z działania 10.9. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.

Przeczytaj więcej


6 października 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o zmianie terminu zakończenia naboru wniosków na 31 grudnia 2027 r. w naborze z działania 9.2. Rozwój ZIT.

Przeczytaj więcej


29 września 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do 16 listopada br. w naborze z działania 10.14. Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Przeczytaj więcej


28 września 2023 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do 31 października br. w naborach dla działań:

  • 4.1. Drogi wojewódzkie,
  • 4.3. Regionalny tabor kolejowy.

Przeczytaj więcej


27 września 2023 r.

Zarząd województwa śląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (uchwała nr 2003/451/VI/2023).

Przeczytaj więcej


Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 2024-03-27 nadal obowiązujący
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 2023-12-27 2024-03-26
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 2023-09-27 2023-12-26
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 2023-06-28 2023-09-26
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 2023-03-29 2023-06-27
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 2023-02-09 2023-03-28
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś