Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Lokalny System Informatyczny 2021 (LSI 2021) pozwoli Ci na sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Aby to zrobić, najpierw musisz zarejestrować konto, a w kolejnym kroku stworzyć profil beneficjenta.

Pamiętaj!
Konto jest własnością konkretnej osoby.

Profil jest własnością podmiotu.


Jak założyć profil?

Odpowiedni kafelek służący do założenia profilu znajdziesz na stronie startowej systemu po zalogowaniu się na utworzone przez Ciebie konto.

Zrzut ekranu prezentujący stronę startową LSI 2021 z zaznaczonym na czerwono kafelkiem Obraz 1. Zrzut ekranu prezentujący stronę startową LSI 2021 z zaznaczonym na czerwono kafelkiem "Utwórz nowy profil".

Uwaga!
Obowiązuje zasada 1 podmiot = 1 profil.
Oznacza to, że jeden podmiot może zarejestrować w systemie tylko jeden profil.

Profil może założyć wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną.

Jednostki nieposiadające osobowości prawnej (np. szkoły będące jednostkami budżetowymi):

 • nie mogą zakładać własnego profilu,
 • ich konta powinny zostać przyłączone do profilu organu prowadzącego jednostkę, np. miasto zakłada swój profil, a następnie przyłącza do niego konto szkoły,
 • analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku wszystkich jednostek organizacyjnych innych podmiotów.

Jeśli będziesz chciał utworzyć nowy profil i użyjesz numerów REGON i NIP, które zostały już wykorzystane:

 • system nie pozwoli Ci utworzyć kolejnego profilu,
 • pojawi się informacja z kontaktem do właściciela istniejącego już profilu, do którego powinieneś zwrócić się z prośbą o przyłączenie Twojego konta.

Zarządzanie uprawnieniami

W procesie zarządzania uprawnieniami możesz pełnić kilka ról, co zostało wskazane na infografice:

 • Właściciel profilu – odpowiedzialny jest za zarządzanie użytkownikami:
  • ma pełne uprawnienia,
  • może przyłączyć do swojego profilu konto innego użytkownika,
  • może przydzielić użytkownikom uprawnienia w ramach wniosków o dofinansowanie projektu.

   Uwaga!
   Inni użytkownicy nie mogą odebrać uprawnień właścicielowi profilu.


 • Zarządzający profilem:
  • ma uprawnienia analogiczne do właściciela w odniesieniu do konkretnego profilu,
  • właściciel powinien niezwłocznie po utworzeniu profilu nadać co najmniej jednemu użytkownikowi rolę zarządzającego profilem – jest to działanie rekomendowane oraz zabezpieczające interesy podmiotu (np. na wypadek nieobecności głównego właściciela).

 • Zarządzający projektem:
  • użytkownik uprawniony do zarządzania wybranym projektem,
  • uprawnienia nadaje mu właściciel lub zarządzający profilem.

 • Osoba pracująca w projekcie:
  • każdy użytkownik, który otrzymał uprawnienia w zakresie danego projektu,
  • uprawnienia może przyznać mu zarządzający projektem w określonym zakresie, np. księgowej tylko do podglądu wniosku o dofinansowanie.

INFOGRAFIKA

 Zarządzanie uprawnieniami - infografika

Obraz 2. Infografika obrazująca zależności pomiędzy osobami nadającymi role i uprawnienia w profilu i projekcie innym użytkownikom LSI 2021

Lokalny System Informatyczny 2021 (LSI 2021) pozwoli Ci na sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Aby rozpocząć pracę w systemie, w pierwszej kolejności musisz zarejestrować konto, a w kolejnym kroku stworzyć profil beneficjenta.

Pomoże Ci w tym Instrukcja LSI 2021 – Profile.

Jeżeli założyłeś już profil, pamiętaj aby podpiąć do niego przynajmniej jedno konto. Dzięki temu zapobiegniesz utracie dostępu do profilu.

O podpięciu konta do profilu przypomni Ci komunikat znajdujący się na górze strony :

zmiana właściciela ProfiluKomunikat 1. UWAGA! Profil nie ma jeszcze dołączonego konta użytkownika. Kliknij a dowiesz się szczegółów, jak rozwiązać ten problem.

Właścicielem profilu automatycznie staje się osoba, która utworzyła dany profil. Jeżeli jednak zaistnieje potrzeba zmiany osoby będącej Właścicielem profilu, wypełnij Wniosek o zmianę właściciela profilu w LSI 2021, który znajdziesz poniżej, a następnie prześlij go do IZ FE SL za pośrednictwem ePUAP.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, główny administrator LSI 2021 przydzieli uprawnienia właściciela profilu osobie wskazanej we wniosku.

W przypadku wątpliwości skontaktujemy się z Tobą w celu ich wyjaśnienia.


Przeniesienie wniosku o dofinansowanie

Istnieje możliwość przeniesienia wniosku o dofinansowanie (WoD) do innego profilu w LSI 2021.

Przeniesienie wniosku o dofinansowanie do innego profilu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach i w praktyce nie będzie występowało często. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, co zrobić, aby przenieść wniosek i z czym się to wiąże.

JAK PRZENIEŚĆ WNIOSEK?

Wypełnij wniosek o przeniesienie wniosku o dofinansowanie do innego profilu w LSI 2021, który znajdziesz poniżej, a następnie prześlij go do Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Wniosek o przeniesienie powinien zostać podpisany elektronicznie przez osobę mającą uprawnienia do reprezentowania podmiotu, który składa WoD.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o przeniesienie – wskazany wniosek o dofinansowanie zostanie przeniesiony na wskazany profil przez głównego administratora LSI 2021.

Wiązać się to będzie z:

 • przeniesieniem wszystkich wersji wskazanego wniosku o dofinansowanie
 • oraz aktualizacją danych Wnioskodawcy w części „A.1 Dane podstawowe – wnioskodawca”.

Po przeniesieniu WoD do innego profilu nowym właścicielem WoD stanie się osoba, która jest właścicielem profilu, na który wniosek został przeniesiony.

Uwaga!
Wniosek może zostać przeniesiony tylko w momencie, gdy jest on w edycji.

Zobacz również:
Spis treści
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś