Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

LSI 2021 i CST 2021 – informacje ogólne


Systemy informatyczne 2021-2027

W perspektywie 2021-2027 wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego wspierać będą dwa systemy informatyczne:

Lokalny System Informatyczny 2021

W perspektywie 2021-2027 wniosek o dofinansowanie projektu z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego będziesz mógł złożyć wyłącznie za pośrednictwem LSI 2021.

Wnioski o dofinansowanie składane w LSI 2021 nie są podpisywane.

CELE SYSTEMU

 • wspomaganie zarządzania i wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;
 • zapewnienie narzędzia informatycznego dla wnioskodawców do składania wniosku o dofinansowanie projektu;
 • sprawne przeprowadzenie procesu naboru wniosków;
 • przeprowadzenie naboru ekspertów Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027;
 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;
 • usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji;
 • zapewnienie niezbędnych funkcjonalności, których nie będzie obsługiwał system centralny;
 • zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • wspieranie ewaluacji programu, badań i analiz.

SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Pamiętaj, że jako wnioskodawca, powinieneś stosować się do następujących zasad:

 • odpowiadasz za zarządzanie użytkownikami przyłączonymi do swojego konta w LSI 2021 – każdy podmiot (wnioskodawca) może mieć tylko 1 profil w systemie, do którego możesz przyłączyć konto innego użytkownika i przydzielić mu uprawnienia dotyczące wniosków o dofinansowanie;
 • dbaj o bezpieczeństwo podczas korzystania z LSI 2021 – przestrzegaj zasad bezpieczeństwa LSI 2021
 • , które musisz zaakceptować po pierwszym logowaniu do systemu;
 • możesz udzielić upoważnienia do składania wniosku osobie trzeciej – upoważnienie swoim zakresem powinno obejmować złożenie wniosku oraz wszelką korespondencję związaną z projektem i jego oceną aż do momentu podpisania umowy;
 • korzystaj z Instrukcji wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie – instrukcja w przystępny sposób (wykorzystując m.in. zrzuty ekranu) pokazuje, jak należy się poruszać po systemie; pamiętaj również o zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Programu FE SL 2021-2027.

APLIKOWANIE DO WYKAZU EKSPERTÓW

LSI 2021 służy także do przeprowadzania naboru ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez specjalny Moduł Eksperci.

Jeżeli chcesz aplikować do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027, koniecznie zapoznaj się z:

Więcej informacji o ekspertach znajdziesz w artykule: Baza ekspertów oceniających wnioski.

Ekosystem CST 2021

Beneficjenci programu będą również korzystać z CST 2021, który umożliwia:

 • agregowanie danych dotyczących programów;
 • rozliczanie projektów;
 • obsługę procesów księgowania wydatków.

W skład ekosystemu CST 2021 wchodzą następujące aplikacje dla beneficjentów:

 • CST 2021 – SZT – System Zarządzania Tożsamością;
 • CST 2021 – SL 2021 Projekty – aplikacja główna, która wspiera rozliczanie projektów i udostępnia wiele funkcjonalności pogrupowanych w moduły.

  Po zarejestrowaniu w CST 2021 podpisania umowy/decyzji o dofinansowaniu otrzymasz na adres e-mail zaproszenie do rejestracji w aplikacji SL 2021 wraz z linkiem rejestracyjnym. Późniejsze logowanie odbywa się za pomocą strony CST 2021.

  Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji użytkownika aplikacji SL 2021 – Projekty.

 • CST 2021 – BK 2021 (Baza Konkurencyjności) – internetowa baza ofert z ogłoszeniami beneficjentów, która wspiera realizację zasady konkurencyjności (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027).

  Dostęp do aplikacji BK 2021 otrzymasz rejestrując się samodzielnie poprzez formularz rejestracyjny.
  TUTAJ możesz zapoznać się z Instrukcją oferenta w BK 2021 oraz Instrukcją ogłoszeniodawcy w BK 2021.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło także instrukcje multimedialne, które znajdziesz tutaj  pod linkiem.

 • CST 2021 SM EFS – aplikacja, która umożliwia tworzenie formularzy monitorowania uczestników projektu (aplikacja agreguje dane uczestników projektów).

  Dokumenty w CST 2021 zawierają podpisy. Zapoznaj się z instrukcją.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś