Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Czerwcowe nabory


Pod koniec czerwca planujemy ogłosić 5 nowych naborów wniosków o dofinansowanie.

Zobacz, na co możesz uzyskać wsparcie w tym miesiącu.


17 cyfryzacja Cyfryzacja administracji publicznej

Nabór konkurencyjny nr FESL.01.04-IZ.01-135/24

Ikona start Start naboru: 20 czerwca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 października 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna;
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • partnerstwa;
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • instytucje nauki i edukacji;
 • służby publiczne.

Ikona na co? Na co?

 • cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city;
 • tworzenie i rozwój e-usług publicznych;
 • digitalizacja i udostępnianie danych.

10 wzrost Budżet naboru: ok. 193 mln zł


4 kultura Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-140/24

Ikona start Start naboru: 27 czerwca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 26 września 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Ikona na co? Na co?

Projekt pn. "Przekształcenie Studia Filmów Rysunkowych w Centrum Przemysłu Kreatywnego".

10 wzrost Budżet naboru: ok. 24,5 mln zł


29 muzeum Kultura i turystyka szczebla regionalnego

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-141/24

Ikona start Start naboru: 27 czerwca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 26 września 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Ikona na co? Na co?

Projekt pn. "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu".

 10 wzrost Budżet naboru: ok. 43 mln zł


12 innowacje Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.02-IP.01-142/24

Ikona start Start naboru: 27 czerwca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 12 września 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • duże przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa przemysłowo–naukowe (składające się z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę).

Ikona na co? Na co?

 • wsparcie będzie udzielane na realizację prac B+R lub prac B+R wraz z modułem wdrożeniowym.

10 wzrost Budżet naboru: ok. 214 mln zł


22 szkolenia Integracja społeczno-gospodarcza cudzoziemców

Nabór konkurencyjny nr FESL.07.03-IP.02-143/24

Ikona startStart naboru: 28 czerwca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 sierpnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Ikona na co? Na co?

 • integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (OPT), w tym migrantów, poprzez:
  • wspieranie OPT, w tym migrantów, oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy;
  • usługi dla cudzoziemców, w tym o charakterze kompleksowych ścieżek integracji, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia umożliwiające zdobycie kwalifikacji, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce, porady prawne itp.
 • działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego i jego instytucji, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, budowanie wiedzy i potencjału podmiotów działających na rzecz migrantów.

10 wzrost Budżet naboru: ok. 45,5 mln zł


Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś