Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-08-31 [13:00:00] do 2024-01-31 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

27 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 789/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FESL.10.11-IZ.01-044/23 dla działania FESL 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi.

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów FESL.10.11-IZ.01-044/23

Imienna lista członków KOP


2024-04-04T12:40:50

Lista projektów poddanych ocenie formalnej w ramach naboru nr FESL.10.11-IZ.01-044/23

Lista projektów poddanych ocenie formalnej w ramach naboru nr FESL.10.11-IZ.01-044/23


2024-03-13T08:02:08

Lista wniosków złożonych w ramach naboru nr FESL.10.11-IZ.01-044/23

Lista wniosków złożonych w ramach naboru nr FESL.10.11-IZ.01-044/23


2024-02-27T07:29:58

Zmiana Regulaminu wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 98/482/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.01.2024 r. wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie wyboru projektów:

·        aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów regulaminu, w związku z wdrażeniem Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych (tzw. e-Doręczenia) - załącznik 5 do regulaminu

·        wprowadzenie do regulaminu aktualnej nazwy wnioskodawcy, tj. Główny Instytut Górnictwa- Państwowy Instytut Badawczy.

Aktualne dokumenty zostały załączone pod ogłoszeniem o naborze.


2024-01-25T12:07:27

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.10.11-IZ.01-044/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację, Działania 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt pn. Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi województwa śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0), planowany do realizacji przez Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
13 481 726,83 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
3 056 180,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Umowa partnerstwa
Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością
Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
SW lub inny równoważny dokument
Analiza potrzeb oraz analiza wariantowa
Opinia Głównego Geodety Kraju
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720 

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32  77 40 303

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

cyfryzacja_fr@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-31


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś