Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów współfinansowanych z programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027".

Zasady ogólne

O współfinansowaniu projektu z UE powinieneś informować już w trakcie jego realizacji przy okazji wszelkich, podejmowanych przez Ciebie, działań informacyjnych i promocyjnych.

Nie istnieje jeden, obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać właściwym zestawem logotypów dokumenty dotyczące projektu, np.:

 • dokumentację przetargową,
 • ogłoszenia,
 • raporty,
 • publikacje,
 • materiały dla prasy.

Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektu, np.:

 • zaświadczeń,
 • certyfikatów,
 • materiałów informacyjnych,
 • programów szkoleń i warsztatów,
 • list obecności.

Jak oznaczyć projekt?

W trakcie trwania projektu – należy go oznaczyć przy pomocy:

 • tablicy informacyjnej – w przypadku prac budowlanych i infrastrukturalnych oraz inwestycji rzeczowych lub instalacji zakupionego sprzętu w projektach:
  • o wartości wyższej niż 500 tys. euro współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności (FS),
  • o wartości wyższej niż 100 tys. euro współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) lub Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).
 • plakatu informacyjnego – w pozostałych przypadkach, tzn.:
  • projektach EFRR i FS o wartości poniżej 500 tys. euro,
  • projektach EFS+ i FST o wartości poniżej 100 tys. euro.

UWAGA!
Jeżeli realizujesz lub będziesz realizować więcej niż 1 projekt wymagający postawienia tablicy informacyjnej – możesz skorzystać z tzw. wspólnej tablicy dla projektów realizowanych w jednym miejscu przez jednego beneficjenta (tablica w rozmiarze 240/120 lub 120/60 za zgodą instytucji zarządzającej programem.

DOBRA PRAKTYKA:

Tablica informacyjna powinna być ustawiona w dobrze widocznym miejscu  tak żeby osoby postronne nie miały wątpliwości, co jest celem projektu i jakie jest źródło jego finansowania. Poniżej przykład odpowiednio wyeksponowanej tablicy informacyjnej.

Tablica informacyjna przed miejscem realizacji projektuObraz 1. Tablica informacyjna podczas realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich w tle zabytkowy zameczek w Czerwionce-Leszczynach w trakcie rewitalizacji.

Jak oznaczyć stronę internetową?

Na stronie i w mediach społecznościowych Twojej firmy lub instytucji musi znaleźć się informacja o dofinansowaniu, które otrzymałeś ze środków unijnych.

DOBRA PRAKTYKA:

WAŻNE!
Flaga UE z napisem Unia Europejska powinna być dobrze widoczna już od momentu wejścia na stronę!

Poniżej zrzut ekranu ze strony internetowej z właściwie zamieszczonym symbolem UE.

Strona internetowa Miasta BędzinObraz 2. Zrzut ekranu ze strony internetowej Miasta Będzin z dobrze widoczną flagą UE w lewym górnym rogu.

Na Twojej stronie powinien się znaleźć również krótki opis projektu oraz następujące zestawienie logotypów:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej,
 • oraz  w przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego – znak graficzny województwa.

Przeczytaj koniecznie artykuł ze wskazówkami, które pomogą Ci przy redagowaniu strony projektu: Wymagania dotyczące stron internetowych projektów.

DOBRE PRAKTYKI:

Opis projektu powinien być jasny i klarowny, aby każdy odwiedzający stronę projektu wiedział:

 • co,
 • gdzie,
 • kiedy,
 • i za jaką kwotę zrobiłeś.

Warto również dodać fotografie prezentujące efekty Twojego projektu, tak jak to zrobili m.in. włodarze Miasta Tychy, Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu czy Miasta Żywiec.

Miasto Żywiec - strona internetowaCentrum Integracji Społecznej w BytomiuMiasto Tychy

Obrazy 3-5. Opisy projektów i zestaw logotypów wraz ze zdjęciami na stronach beneficjentów Funduszy Europejskich z programu regionalnego na lata 2014-2020.

WAŻNE!
Jeżeli nie posiadasz strony internetowej – poinformuj o projekcie wyłącznie w mediach społecznościowych.
Jeżeli nie prowadzisz mediów społecznościowych – załóż konto w dowolnym serwisie. To nic nie kosztuje.

Po zakończeniu projektu poinformuj nas o tym, co udało Ci się zrealizować.
Możesz też przesłać materiały promocyjne (zdjęcia, filmy, broszury, ulotki i opis realizacji) na adres funduszeUE@slaskie.pl, a my zadbamy, by rozpromować Twój projekt na stronach Ministerstwa Funduszy, instytucji zarządzającej programem i w naszych mediach społecznościowych!

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjno-promocyjne, np.:
  • szkolenia, targi, warsztaty, konferencje realizowane w ramach projektu;
  • spoty reklamowe, albumy, broszury, ulotki informujące o projekcie;
 • dokumenty (zarówno drukowane, jak i cyfrowe) podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • wszelkie produkty, sprzęt, urządzenia i pojazdy zakupione lub wytworzone ze środków z UE (przy pomocy naklejki),
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • ZNAK FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Znak Funduszy EuropejskichObraz 6. Znak Funduszy Europejskich (granatowy trapez z trzema gwiazdami: białą, żółtą i czerwoną) z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

 • BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Barwy RzeczypospolitejObraz 7. Biało-czerwona flaga z dopiskiem Rzeczpospolita Polska.

 • ZNAK UNII EUROPEJSKIEJ

Znak Unii EuropejskiejObraz 8. Napis "Dofinansowane przez Unię Europejską" i flaga europejska przedstawiająca 12 złotych gwiazd na błękitnym tle.

 • ZNAK GRAFICZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Znak graficzny Województwa ŚląskiegoObraz 9. Złoty orzeł w błękitnym polu z dopiskiem Województwo Śląskie.

PAMIĘTAJ!
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej
.
Jeżeli nie możesz wydrukować lub zamieścić logotypów w kolorze, użyj wersji monochromatycznej – bez polskiej flagi.

Zestawienie znaków

W układzie poziomym oznaczenia zawsze muszą się znajdować w tym samym układzie i kolejności:

 • znak Funduszy Europejskich – pierwszy z lewej,
 • barwy RP – drugi od lewej,
 • znak Unii Europejskiej – trzeci od lewej,
 • znak województwa – z prawej strony, oddzielony pionową linią od wymienionych wcześniej znaków.

DOBRE PRAKTYKI:

Jeżeli nie możesz umieścić znaków w poziomie – wykorzystaj ułożenie pionowe, w którym znak Funduszy Europejskich znajduje się na górze, pod nim barwy RP, a potem znak Unii Europejskiej, na samym dole znak województwa, oddzielony od pozostałych poziomą linią.

W jednej linii nie możesz umieścić więcej niż 4 znaków. Dodatkowe znaki, możesz umieścić w innym miejscu (poza tablicami, plakatami i naklejkami, których wzory nie mogą być modyfikowane), o ile nie będą one większe od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. Może to być np. Twoje logo, jako beneficjenta projektu (ale nie logo wykonawcy, który wykonał działania lub usługi w projekcie).

Zestawienie wszystkich znaków w jednym ciągu:

Pełny zestaw logotypów dla projektów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027Obraz 10. Pełny zestaw logotypów dla projektów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

WAŻNE!
Wszystkie możliwe zestawienia logotypów dla projektów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego znajdziesz w załącznikach u dołu strony
.

Tablice informacyjne

Tablica składa się z:

 • obowiązkowych oznakowań:
  • Funduszy Europejskich (lewy górny róg),
  • Unii Europejskiej (prawy górny róg),
  • województwa w przypadku programu regionalnego (prawy dolny róg),
 • nazwy beneficjenta,
 • tytułu projektu (max. 150 znaków),
 • adresu portalu: www.mapadotacji.gov.pl.

UWAGA!
Wzór tablicy informacyjnej jest obowiązkowy –
nie można go modyfikować poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

ZASADY STAWIANIA TABLIC:

 • tablice występują w 3 rozmiarach:
  • 240/120 cm – jeśli realizujesz zadania z zakresu prac budowlanych oraz infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,
  • 120/60 cm – jeśli w miejscu realizacji inwestycji infrastrukturalnej nie ma możliwości (ze względów technicznych lub bezpieczeństwa) umieszczenia tablicy 240/120 cm (potrzebujesz zgody instytucji zarządzającej programem),
  • 80/40 cm – jeśli realizujesz projekt, który obejmuje wyłącznie zakup sprzętu,
 • tablicę umieść niezwłocznie po rozpoczęciu prac w miejscu realizacji projektu,
 • tablica musi być ustawiona w ogólnodostępnym i dobrze widocznym miejscu,
 • jeśli projekt jest realizowany w kilku lokalizacjach – ustaw tablicę w każdej z nich,
 • w przypadku inwestycji liniowych (np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym,
 • jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów możesz umieścjedną, wspólną tablicę, gdzie zamiast tytułu projektu znajduje się tekst "Tu realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich".

Wzór tablicy informacyjnejObraz 11. Wzór tablicy informacyjnej.

Plakaty informacyjne

Plakat zawiera:

 • obowiązkowe oznakowania:
  • Funduszy Europejskich (lewy górny róg),
  • Unii Europejskiej (prawy górny róg),
  • województwa w przypadku programu regionalnego (prawy dolny róg),
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu (max. 150 znaków),
 • wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej,
 • adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl.

UWAGA!
Wzór plakatu informacyjnego jest obowiązkowy –
nie można go modyfikować poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

ZASADY UMIESZCZANIA PLAKATU:

 • plakat umieść nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania w miejscu realizacji projektu,
 • minimalny rozmiar plakatu to format A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm),
 • plakat musi wisieć w widocznym i publicznym miejscu, np. wejście do budynku, recepcja etc.,
 • jeśli projekt jest realizowany w kilku lokalizacjach – powieś plakat w każdej z nich,
 • informacja o współfinansowaniu z UE musi być cały czas widoczna – uszkodzony lub nieczytelny plakat wymień na nowy.

Wzór plakatu informacyjnegoObraz 12. Wzór plakatu informacyjnego.

Znakowanie sprzętu

Jako beneficjent, jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu.

Naklejka musi zawierać:

 • zestawienie znaków:
  • Funduszy Europejskich,
  • barw Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Unii Europejskiej,
 • tekst: „Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej” lub „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” – w zależności od źródła finansowania projektu.

UWAGA!
Rozmiar i materiał naklejki powinien być dostosowany do powierzchni, na której zostanie umieszczona –
jeśli jest to możliwe rozmiar naklejki powinien wynieść min. 14x8 cm.

Naklejki umieść na:

 • sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
 • środkach transportu (np. samochody, radiowozy, tramwaje, autobusy, wagony kolejowe),
 • aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),
 • środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych) itp.

Wydarzenie medialne

Jeśli całkowita wartość Twojego projektu przekracza 10 mln euro – musisz zorganizować wydarzenie lub działanie informacyjno-promocyjne w ważnym momencie realizacji projektu, np.:

 • otwarcie projektu,
 • zakończenie projektu,
 • rozpoczęcie lub zamknięcie ważnego etapu projektu, np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.

WAŻNE!
Do udziału w wydarzeniu musisz zaprosić
przedstawicieli Komisji Europejskiej i instytucji zarządzającej programem z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Wydarzenie lub działanie informacyjno-promocyjne to, np.:

 • konferencja prasowa,
 • informacja prasowa do mediów (radio/prasa/internet/telewizja) z cytatem przedstawiciela Komisji Europejskiej,
 • wydarzenie w terenie,
 • prezentacja projektu podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 • seminarium/spotkanie informacyjne dot. projektu,
 • udział w targach/imprezach branżowych itp.

Natomiast jeżeli całkowity koszt Twojego projektu przekracza 5 mln euro (z wyłączeniem beneficjentów, którzy realizują wyłącznie projekty pomocy technicznej), musisz poinformować instytucję, która przyznała Ci dofinansowanie o ważnych etapach w projekcie i planowanych wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

Kontrola

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Źródła wiedzy

Szczegółowe informacje na temat obowiązków informacyjno-promocyjnych znajdziesz w:

Materiały do pobrania

Poniżej znajdziesz przygotowane do pobrania:

 • zestawy logotypów dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
 • wzory tablic w rozmiarach 80/40, 120/60 i 240/120 cm,
 • wzór plakatu A3,
 • wzory naklejek informacyjnych,
 • prezentacja – Obowiązki informacyjno-promocyjne FE SL 2021-2027,
 • oraz krój czcionki Open Sans wymagany przy uzupełnianiu treści na plakatach i tablicach.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś