Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Plan ewaluacji jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej w zakresie ewaluacji.

Plan został opracowany przez jednostkę ewaluacyjną programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w konsultacji z podmiotami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie programu zarówno w ramach Instytucji Zarządzającej, jak i Instytucji Pośredniczących.

Dokument został zaakceptowany przez Grupę sterującą ds. ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz uzyskał pozytywną opinię Krajowej Jednostki Ewaluacji umiejscowionej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

12 października 2023 roku uchwałą nr 102 Plan ewaluacji został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Następnie uchwałą nr 2302/461/VI/2023 z 3 listopada 2023 roku został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Dokument zawiera wykaz planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych w latach 2024-2029. Opis każdego z zaplanowanych badań zawiera uzasadnienie dla ich realizacji, a także podstawowe informacje dotyczące celu badania, główne pytania badawcze, zarys metodyki i zakresu potrzebnych danych, orientacyjny budżet i termin realizacji.

Plan ewaluacji obejmie cały okres programowania i jest poddawany co najmniej raz do roku przeglądom i ewentualnym zmianom.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś