Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Grupa sterująca ds. ewaluacji

Rolą grupy jest m.in.:

 1. opiniowanie planu ewaluacji programu regionalnego oraz jego zmian,
 2. wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie identyfikacji potrzeb badawczych w ewaluacji programu,
 3. wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie oceny raportów metodologicznych, wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów końcowych,
 4. wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Zmiany składu oraz regulaminu grupy wprowadza Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały.

Jednostka ewaluacyjna

Ewaluację przeprowadza instytucja zarządzająca w celu poprawy jakości opracowywania i wdrażania programu – zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej programu pełni:

Referat analiz regionalnych i ewaluacji
w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zadania Jednostki Ewaluacyjnej:

 1. opracowanie i koordynacja realizacji Planu ewaluacji programu.
 2. realizacja ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych programu, analiz i ekspertyz, w tym badań obejmujących całość interwencji oraz w części dotyczącej EFRR, EFS+ i FST:
  • gromadzenie danych na potrzeby przeprowadzania badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz,
  • opracowywanie koncepcji badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz oraz precyzowanie metodologii badawczej,
  • wybór wykonawcy badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz zewnętrznych,
  • nadzór nad realizacją badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz zewnętrznych,
  • realizacja badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz wewnętrznych,
  • prowadzenie konsultacji propozycji rekomendacji oraz wniosków z badań w gronie potencjalnych adresatów rekomendacji oraz monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji,
  • upowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych,
 3. współpraca z departamentami i instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie programu w zakresie przeprowadzanych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz, obejmujących całość interwencji oraz w części dotyczącej EFRR, EFS+ i FST.
 4. współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i standardów ewaluacji.
 5. współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacji ex-post oraz innych ewaluacjach realizowanych z inicjatywy innych podmiotów.
 6. powołanie, organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej ds. ewaluacji.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu,
Referat analiz regionalnych i ewaluacji,
ul. Plebiscytowa 36, Katowice.

Osoby do kontaktu:

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś