Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

W proces programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 Województwo Śląskie zaangażowało szerokie gremium ekspertów strony rządowej, samorządowej, samorządów lokalnych, partnerów publicznych, społecznych, gospodarczych, przedstawicieli środowisk subregionalnych i organizacji pozarządowych.  

Zasada partnerstwa realizowana jest przez instytucję zarządzającą programem (Departament Rozwoju i Transformacji Regionu) poprzez zaangażowanie w prace nad programem następujących ciał:

 • Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju WSL,
 • Komitetu Monitorującego,
 • Lokalnych Grup Działania,
 • Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji,
 • Śląskiej Rady Innowacji,
 • Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 • Regionalnej Rady ds. energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów,
 • Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 • regionalnych związków zawodowych,
 • Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego,
 • Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim.

Wśród instytucji reprezentujących partnerów społecznych, obecnych podczas konsultacji programu, znalazły się:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie,
 • Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach,
 • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS" w Katowicach,
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach,
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie,
 • Konfederacja Lewiatan,
 • NSZZ Solidarność,
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Pracodawcy RP,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • Business Centre Club,
 • Sejmik Młodzieżowy Województwa Śląskiego,
 • Konwent Powiatów Województwa Śląskiego,
 • Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • Media lokalne.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś