Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Aplikacja „Rewitalizacja w województwie śląskim” w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej 2.0 (ORSIP 2.0)

Pod koniec 2022 r. udostępniliśmy nową aplikację w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej 2.0 (ORSIP 2.0) w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Aplikacja dotyczy rewitalizacji w województwie śląskim i powstała w wyniku współpracy Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o obszarach i podobszarach rewitalizacji w gminach.

Przejdź do aplikacji w systemie ORSIP 2.0.

Ankieta

Aby zapewnić aktualność danych zawartych w aplikacji, prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety, która pozwoli nam zidentyfikować te dane, które wymagają zmiany.

Ankietę można wypełnić w terminie do 18 sierpnia 2023 r. pod linkiem: Wypełnij ankietę.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

    • Monika Olberek-Żyła, tel. 32 77 40 357,
    • Ewa Burchat-Błachuta, tel. 32 77 40 356,
    • lub poprzez adres mailowy: rewitalizacja@slaskie.pl

aplikacja

Udostępniamy Państwu nową aplikację w ORSIP 2.0, która powstała w wyniku współpracy Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Aplikacja ta pozwala na identyfikację gmin województwa śląskiego, które posiadają program rewitalizacji. Po wskazaniu na mapie gminy otwiera się okno, w którym pojawiają się informacje o programie rewitalizacji dotyczące między innymi tytuł dokumentu, okres obowiązywania, jego podstawę prawną, a dla programów opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji dodatkowo informacje o uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o obszarach i podobszarach rewitalizacji w gminach, tj. o powierzchni i liczbie mieszkańców, ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz uchwaleniu Miejscowego Planu Rewitalizacji.

Dane do aplikacji zostały pozyskane w okresie od I do III kwartału 2022 r.

Link do aplikacji: https://geoportal.orsip.pl/app/Rewitalizacja.html

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś