Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Luty z naborami


W lutym planujemy ogłosić aż 16 nowych naborów wniosków o dofinansowanie działań z zakresu m.in. energetyki, transportu oraz kultury i turystyki.

Zobacz, na jakie projekty możesz otrzymać dofinansowanie w najbliższym czasie.


Włączenie społeczne - ikona Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.07.05-IZ.01-031/23

Ikona start Start naboru: 12 lutego 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 12 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Ikona na co? Na co?

Działania na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 15,3 mln zł


Edukacja - ikona Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE

Nabór konkurencyjny nr FESL.06.09-IP.02-098/24

Ikona start Start naboru: 14 lutego 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Ikona na co? Na co?

Wdrożenie modelu „Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)” wypracowanego w PO WER.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych – to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się osób dorosłych, uruchomione przy szkole lub w placówce systemu oświaty. LOWE wykorzystuje potencjał szkoły, dlatego projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty z terenu województwa śląskiego.

Celem podejmowanych działań będzie:

 • aktywizacja edukacyjna osób dorosłych, w szczególności z utrudnionym dostępem do odpowiadających na ich potrzeby ofert edukacyjnych, w otoczeniu szkół i placówek systemu oświaty do rozwijania swoich umiejętności i włączania się w życie społeczności lokalnej;
 • utrzymanie zaangażowania edukacyjnego osób dorosłych przez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań;
 • aktywizowanie instytucji i organizacji z otoczenia szkół i placówek na rzecz rozwoju umiejętności dorosłych w społeczności lokalnej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 19,5 mln zł


24 transport Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych

Nabór niekonkurencyjny

Ikona start Start naboru: 28 lutego 2024 r. – istnieje ryzyko nieogłoszenia naboru w wyznaczonym terminie.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna

Ikona na co? Na co?

 • zakup taboru zeroemisyjnego,
 • tworzenie infrastruktury na rzecz transportu publicznego zeroemisyjnego (ładowarki dla pojazdów elektrycznych i dystrybutory dla wodorowych),
 • rozwój infrastruktury rowerowej,
 • tworzenie infrastruktury liniowej i punktowej transportu publicznego (centra przesiadkowe, przystanki, wiaty, zatoki autobusowe, buspasy, miejsca przesiadkowe, parkingi Bike&Ride i Park&Ride).

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 133,5 mln zł


8 badania i rozwoj Cyfryzacja administracji publicznej

Nabór niekonkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – istnieje ryzyko nieogłoszenia naboru w wyznaczonym terminie.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Samorząd Województwa

Ikona na co? Na co?

 • cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city,
 • tworzenie i rozwój e-usług publicznych,
 • digitalizacja i udostępnianie danych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 8,5 mln zł


Ikona - transformacja Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • służby publiczne,
 • partnerstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych,
 • działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 160 mln zł


Ikona - transformacja Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Subregionu Południowego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji Strategii ZIT.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • służby publiczne,
 • partnerstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych,
 • działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 83 mln zł


Ikona - transformacja Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Subregionu Północnego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji Strategii ZIT.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • służby publiczne,
 • partnerstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych,
 • działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 127,6 mln zł


Ikona - transformacja Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – nabór przeniesiony na 29 marca!

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • służby publiczne,
 • partnerstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych,
 • działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 98 mln zł


24 transport Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT Subregionu Południowego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Ikona na co? Na co?

Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 17,8 mln zł


24 transport Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – nabór przeniesiony na 30 września!

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Ikona na co? Na co?

Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 22,2 mln zł


24 transport Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT Subregionu Południowego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna

Ikona na co? Na co?

 • budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
 • inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. 

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 32 mln zł


24 transport Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – nabór przeniesiony na 29 marca!

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Administracja publiczna

Ikona na co? Na co?

 • budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
 • inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. 

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 33,3 mln zł


Edukacja - ikona Upskilling pathways

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Ikona na co? Na co?

 • możliwość przejścia oceny, np. audytu umiejętności, w celu określenia posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji,
 • dopasowane i elastyczne oferty uczenia się – zgodne z wynikami audytu umiejętności,
 • walidacja nabytych umiejętności podstawowych lub certyfikowania kwalifikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 4,45 mln zł


Infrastruktura - ikona Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • służby publiczne,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Ikona na co? Na co?

 • rozwój infrastruktury kultury,
 • infrastruktura turystyczna i dziedzictwa kulturowego,
 • sieci szlaków turystycznych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 28 mln zł


Infrastruktura - ikona Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT

Nabór niekonkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Projekt Stacja Beskidy – Śląskie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej im. Grzegorza Szetyńskiego

Ikona na co? Na co?

 • rozwój infrastruktury kultury
 • infrastruktura turystyczna i dziedzictwa kulturowego
 • sieci szlaków turystycznych

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 66,7 mln zł


Ikona - transformacja Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 29 lutego 2024 r. – nabór przeniesiony na 29 marca!

Ikona zakończenie Zakończenie: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • partnerstwa.

Ikona na co? Na co?

Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 31,3 mln zł


Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś