Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2024-02-29 [11:00:00] do 2024-10-31 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Cyfryzacja administracji publicznej

Zmiana Regulaminu wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 888/498/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.04.2024 r. wprowadziliśmy następujące zmiany w Regulaminie wyboru projektów dla naboru nr FESL.01.04-IZ.01-101/24:

·         wydłużono termin zakończenia naboru z planowanego terminu w dniu 30.04.2024 r. na dzień 31.10.2024 r.,

·         zaktualizowano załącznik nr 5 do Regulaminu, tj. wzór decyzji o dofinansowanie projektu własnego,

·         zaktualizowano zapisy Regulaminu m.in. w zakresie aktualnej podstawy prawnej dotyczącej pomocy de minimis oraz poziomu dofinansowania kosztów pośrednich.

 Aktualne dokumenty zostały załączone pod ogłoszeniem o naborze.


2024-04-11T12:22:04

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.01.04-IZ.01-101/24 w ramach Priorytetu I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt pn. Regionalne e-usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego, planowany do realizacji przez Województwo Śląskie.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
8 331 526,52 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 910 112,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza zgodności z zasadami pomocy publicznej
Analiza finansowa i ekonomiczna
Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością
Studium wykonalności lub inny równoważny dokument
Analiza potrzeb oraz analiza wariantowa
Mapa lokalizująca projekt
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720 
+48 32 77 44 721
+48 32 77 44 724
+48 32  77 40 303

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

cyfryzacja_fr@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-29


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś