Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Aktualizacja listy wniosków ocenionych formalnie w naborze z działania 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji


5 kwietnia br. zaktualizowaliśmy listę wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych złożonych w naborze nr FESL.10.03-IP.01-058/23 z działania 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji.

Powód aktualizacji

Lista została zaktualizowana w wyniku ponownej oceny spełnienia kryteriów formalnych projektów zwróconych z oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Lista po aktualizacji

W ramach naboru:

  • 323 wnioski otrzymały pozytywną ocenę spełnienia kryteriów formalnych,
  • 132 wnioski otrzymały negatywną ocenę spełnienia kryteriów formalnych,
  • 2 wnioski zostały wycofane w trakcie oceny formalnej na wniosek wnioskodawców.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wynosi prawie 536,3 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 259 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że trwa ocena spełnienia kryteriów merytorycznych projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś