Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-09-05 [10:00:00] do 2023-09-26 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Działanie
Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Szczegóły naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH FE SL 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację

Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Typ projektu Mikroinwestycje w MŚP

Nabór nr FESL-10.03.IP.01-058/23

Krótki opis działania

W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt będzie musiał przyczynić się do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie

  • środki trwałe/dostawy,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • pomoc szkoleniowa,
  • koszty pośrednie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
60,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
176 452 000,00 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
40 000 000,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy
Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe
Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej – https://lsi2021.slaskie.pl w terminie:

Od 5 września 2023 r. od godziny 10:00 do 26 września 2023 r. do godziny 23:59:59

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

32 74 39 171 lub 32 74 39 177

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-10


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś