Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2024-01-31 [11:00:00] do 2024-06-28 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT

Zmiana regulaminu

Uchwałą nr 887/498/VI/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego zmienił regulamin wyboru projektów dla naboru nr FESL.03.02-IZ.01-093/24.

Zmiany w Regulaminie wyboru projektów dotyczą zmiany terminu zakończenia naboru wniosków,  ujednolicenia i doprecyzowania zapisów w stosunku do trwających naborów wniosków w ramach Działania 03.02 oraz dostosowania zapisów w zakresie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.


2024-04-11T14:33:08

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.02-IZ.01-093/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności  Działanie 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT (Subregion Centralny).

Typy projektu:

1.       Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

2.       Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.

Typy projektów 1 i 2 można łączyć.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)


Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
125 680 786,49 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
28 988 764,04 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analizy finansowe i ekonomiczne
Analiza zgodności z zasadami PP
Analizy specyficzne dla sektora Transportowego.
Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością
Program Funkcjonalno-Użytkowy, dokumentacja techniczna – wyciąg z dokumentów.
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 (32) 77 40 381
+48 (32) 77 44 232

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

transprt_fr@slaskie.pl
jaroslaw.pawlik@slaskie.pl
jaroslaw.mokry@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice

tel. +48 (32) 77 44 720, +48 (32) 77 44 721, +48 (32) 77 44 724
email: 
punktinformacyjny@slaskie.pl


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-31


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś