Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zaangażowanie w tworzenie programu operacyjnego i innych dokumentów programowych instytucji reprezentujących stronę rządową, samorządową, samorządów lokalnych, partnerów publicznych, społecznych, gospodarczych, przedstawicieli środowisk subregionalnych, jak również organizacji pozarządowych, zapewnia realizację zasady niedyskryminacji i równości szans.

Ponadto, projekt FE SL 2021-2027 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) poddany zostanie szerokim konsultacjom społecznym. W procesie konsultacyjnym będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, w tym również organizacje stricte powołane do działań antydyskryminacyjnych np.:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • NSZZ „Solidarność”,
 • Centrum Praw Kobiet,
 • Fundacja TUS na rzecz równości społecznej,
 • Fundacja Równości,
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM,
 • Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 • i inne.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś