Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Zamiana w harmonogramie naborów wniosków


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) w Chorzowie informuje, że zawiesza termin planowanego naboru dla działania FESL 01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Uzasadnienie zmian

30 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzenie (UE) 2022/2473 uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107.

Przywołane Rozporządzenie wpływa na kryteria oceny projektów oraz warunki ujęte w pakiecie aplikacyjnym dla naborów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Informujemy, że zaplanowany nabór nie zostanie ogłoszony w terminie wskazanym w Harmonogramie naboru wniosków, tj. 29 sierpnia 2023 r.

Nowy termin

Nowe daty rozpoczęcia i zakończenia naboru zostaną wskazane w późniejszym terminie.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś