Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wykaz programów rewitalizacji obowiązujących w okresie trwania perspektywy finansowej 2021-2027

6 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument pn. Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FE SL 2021-2027

Stanowi on podstawę do wydania opinii przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w myśli art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej oraz weryfikacji obligatoryjnych elementów wynikających z zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 w każdym GPR. Ponadto, dokument określa procedurę wpisania GPR do wykazu programów rewitalizacji. 

Programy rewitalizacji zamieszczone zostaną w wykazie według kolejności uzyskania pozytywnej opinii instytucji zarządzającej FE SL 2021-2027.

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś