Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wygrana Rodzina – konkurs z alokacją 40 mln zł


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konkursie Wygrana Rodzina” na najciekawsze projekty dotyczące innowacji społecznych.

O programie

„Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

Wsparcie z programu polega na:

  • kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują,
  • zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności – najbliższe otoczenie towarzyszy rodzinie w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje ją do pracy,
  • przeciwdziałaniu zjawisku dziedziczenia biedy,
  • wyrównywaniu szans pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego oraz inne instytucje samorządowe.

Udział w konkursie to dla gmin nie tylko szansa na realną pomoc rodzinom, które najbardziej jej potrzebują, ale też inwestycja w przyszłość. Zmniejszenie dziedziczenia ubóstwa dziś może ograniczyć wydatki na pomoc społeczną w dłuższej perspektywie.

Finansowanie

  • poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%;
  • wkład własny nie jest wymagany;
  • do rozdysponowania jest aż 40 milionów zł;
  • wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż 3 mln zł.

 Jak się zgłosić?

Wniosek o dofinansowanie wypełnisz w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w okresie od 19 lutego do 5 kwietnia 2024 r., godz. 14.00.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś