Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wskazówki dla właściciela profilu


Wskazówki dla właściciela profilu

Kim jest właściciel profilu?

Właściciel profilu to specjalny rodzaj użytkownika, który założył profil oraz zarządza dostępem pozostałych użytkowników do profilu. Właściciel dodaje innych użytkowników do profilu oraz nadaje im stosowne uprawnienia.

Kto może zostać właścicielem profilu?

Właścicielem profilu zostaje osoba, która:

  • założyła indywidulane konto w LSI 2021,
  • uprawniona jest do reprezentowania danego podmiotu lub posiada stosowne upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną (dyrektora, członka zarządu, prezydenta itp.) m.in. do założenia profilu i aktualizacji jego danych oraz zarządzania dostępem pozostałych użytkowników profilu,.
  • założyła profil w systemie.

Jakiego upoważnienia/uprawnienia potrzebujesz?

Aby założyć profil musisz:

  • być osobą, która jest do tego uprawniona, czyli reprezentuje dany podmiot
    lub
  • upoważnić osobę, która w Twoim imieniu może założyć profil instytucji.

Pamiętaj, że profil jest własnością podmiotu, który reprezentujesz.

Oświadczenie o posiadaniu właściwych upoważnień w LSI 2021

Dodawanie użytkowników do profilu

Jako właściciel profilu powinieneś niezwłocznie po jego utworzeniu:

  1. dołączyć do profilu przynajmniej jednego użytkownika,
  2. nadać co najmniej jednemu, kolejnemu użytkownikowi rolę zarządzającego profilem (w odniesieniu do konkretnego profilu), nadając mu uprawnienia analogicznie do swoich.

Jest to działanie rekomendowane przez IZ, gdyż zabezpiecza Twój interes, np. na wypadek Twojej nieobecności.

Jeżeli nie dołączyłeś żadnej innej osoby do swojego profilu (jesteś jedyną osobą, która w nim pracuje), w lewym górnym rogu będzie wyświetlał Ci się czerwony komunikat przypominający o potrzebie dołączenia nowych użytkowników do profilu:

„UWAGA! Profil nie ma jeszcze dołączonego konta użytkownika. Kliknij a dowiesz się jak rozwiązać ten problem.”

Jak nadać uprawnienia innym użytkownikom profilu?

Każdy podmiot powinien indywidualnie uregulować sobie zasady zarządzania i nadawania uprawnień w profilu – zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi instrukcjami i procedurami. Dotyczy to pracowników Twojego i spoza Twojej podmiotu.

Osoba, która ma zostać podpięta do Twojego profilu powinna założyć konto, a następnie przekazać Ci swój numer ID użytkownika LSI 2021 oraz adres mailowy, na który zostało założone konto.

Numer ID użytkownika w profilu LSI 2021

Następnie jako właściciel profilu nadajesz uprawnienia zgodnie z „Instrukcją LSI 2021 – Profile” zamieszczoną na stronie Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Pamiętaj, że osoba, której nadasz uprawnienie pn. „Złożenie WOD” musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo do składania wniosku w imieniu instytucji składającej wniosek.

Zobacz również:
Spis treści
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś