Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wiosna z naborami


W drugiej połowie marca planujemy ogłosić 11 nowych naborów wniosków o dofinansowanie.

Zobacz, na co będziesz mógł uzyskać wsparcie w tym miesiącu.


Badania i rozwój - ikona Innowacje cyfrowe w MŚP

Nabór konkurencyjny nr FESL.01.08-IP.01-110/24

Ikona start Start naboru: 4 kwietnia 2024 r. – termin otwarcia naboru przesunięty z 28 marca

Ikona zakończenie Zakończenie: 15 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Ikona na co? Na co?

Wdrożenie innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 58,3 mln zł


24 transport Regionalne trasy rowerowe – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór konkurencyjny nr FESL.03.03-IZ.01-115/24

Ikona start Start naboru: 28 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 lipca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje pozarządowe,
 • pozarządowe organizacje turystyczne.

Ikona na co? Na co?

Budowa lub przebudowa sieci regionalnych tras rowerowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 67,6 mln zł


24 transport Regionalne trasy rowerowe – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny nr FESL.03.03-IZ.01-116/24

Ikona start Start naboru: 28 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 27 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje pozarządowe,
 • pozarządowe organizacje turystyczne.

Ikona na co? Na co?

Budowa lub przebudowa sieci regionalnych tras rowerowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 31,1 mln zł


24 transport Regionalne trasy rowerowe – ZIT Subregionu Południowego

Nabór konkurencyjny nr FESL.03.03-IZ.01-114/24

Ikona start Start naboru: 28 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 lipca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje pozarządowe,
 • pozarządowe organizacje turystyczne.

Ikona na co? Na co?

Budowa lub przebudowa sieci regionalnych tras rowerowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 31,1 mln zł


Ikona - transformacja Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.14-IZ.01-112/24

Ikona start Start naboru: 28 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • instytucje nauki i edukacji,
 • administracja publiczna,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ikona na co? Na co?

Przebudowa, budowa lub remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 26,7 mln zł


Ikona - transformacja Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Południowego

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.14-IZ.01-113/24

Ikona start Start naboru: 28 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • instytucje nauki i edukacji,
 • administracja publiczna,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ikona na co? Na co?

Przebudowa, budowa lub remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 18,6 mln zł


Rynek pracy - ikona Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF

Nabór konkurencyjny nr FESL.05.15-IP.02-102/24

Ikona start Start naboru: 29 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 10 maja 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Ikona na co? Na co?

Działania w zakresie wsparcia przedsiębiorców (prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego) w zakresie usług rozwojowych poprzez rozwój umiejętności/kompetencji/kwalifikacji ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 193,3 mln zł


Środowisko - ikona Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny nr FESL.02.02-IZ.01-120/24

Ikona start Start naboru: 29 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • służby publiczne,
 • partnerstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych;
 • działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 94,6 mln zł


24 transport Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny nr FESL.03.02-IZ.01-117/24

Ikona start Start naboru: 29 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 31 lipca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Ikona na co? Na co?

 • budowa, przebudowa lub rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
 • inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 65,7 mln zł


Ikona - transformacja Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-119/24

Ikona start Start naboru: 29 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 14 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • partnerstwa.

Ikona na co? Na co?

Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 33,8 mln zł


Ikona - transformacja Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.15-IZ.01-118/24

Ikona start Start naboru: 28 marca 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • partnerstwa.

Ikona na co? Na co?

Projekt pn. „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim” realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 150,3 mln zł


Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś