Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Śląskie. Dla Zawodowców


W ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” została stworzona aplikacja ułatwiająca uczniom wybór profilu szkoły, w której mogliby kontynuować edukację, a w przyszłości wybrać zawód.

Do do kogo skierowana jest aplikacja?

Narzędzie jest dedykowane uczniom klasy VII - VIII szkoły podstawowej. Oczywiście uczniowie z pozostałych klas również mogą posłużyć się aplikacją.

Cel aplikacji

Celem aplikacji jest wsparcie przy wyborze ścieżki edukacyjnej, która następnie ma pomóc w wyborze zawodu.

Aplikacja została oparta na Teorii Wielorakich Inteligencji dr Howarda Gardnera, która zakłada iż każdy człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji, rozwiniętych w różnym stopniu u każdego z badanych. Po wypełnieniu kwestionariusza aplikacja pozwala na zapoznanie się z najmocniejszymi cechami ucznia oraz odpowiednio dopasowanymi zawodami, w których mógłby się specjalizować. 

Są to Inteligencje:

  • matematyczno-logiczna
  • wizualno-przestrzenna
  • słuchowa (muzyczno- rytmiczna, artystyczna)
  • przyrodnicza (naturalistyczna)
  • ruchowa (fizyczno- kinestetyczna)
  • werbalna (językowa, lingwistyczna)
  • interpersonalna (międzyludzka)
  • intrapersonalna (wewnętrzna) 

Jak działa aplikacja?

Aplikacja to kwestionariusz 80 twierdzeń z możliwością udzielania 4 rodzajów odpowiedzi, do których zastosowano skalę punktów od 1 do 4. Po wypełnieniu, następuje zsumowanie punktów. Uczeń otrzymuje wynik w postaci wykresu słupkowego wszystkich inteligencji.

Inteligencje ułożone są od tej, która uzyskała najwięcej punktów do tej, która uzyskała punktów najmniej, z wyróżnieniem czterech przeważających rodzajów inteligencji. Kolejno, za pośrednictwem zastosowanego algorytmu, użytkownik otrzymuje informację na temat najlepiej dopasowanych do niego obszarów zawodowych wraz z opisem wchodzących w ich skład zawodów oraz szkół, które mógłby ewentualnie ukończyć, aby pracować w danym zawodzie. 

Darmowa aplikacja informatyczna dostępna jest pod adresem internetowym.


Śląskie. Dla zawodowców
Śląskie. Dla zawodowców

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś