Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Rewitalizacja - logo
16 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Śląskim. Umowa dotyczy dotacji na realizację projektu polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków Samorządu Województwa.

Śląskie Programy Rewitalizacji - plakat

Cel projektu

Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego mieszkańców, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Spotkania edukacyjne

W ramach projektu odbędą się spotkania edukacyjne dla gmin w następujących modułach: 

  • dostępność w rewitalizacji – wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym, planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025,
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji –wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji),
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych –wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.

Planowane jest minimum 16 spotkań.

Wsparcie dla gmin

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie doradcze dla gmin: 

  • Zespół ds. rewitalizacji służy indywidualnym wsparciem konsultacyjnym dla gmin dotyczącym zakresu przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego wdrażania.
  • Dane kontaktowe do członków Zespołu ds. rewitalizacji znajdują się w zakładce Kontakt.

 Projekt zaplanowano do realizacji w latach: 2019-2022.

W pierwszym kwartale 2021 r. planowane jest uruchomienie naboru do projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś