Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Kwietniowe nabory


Ostatniego dnia kwietnia planujemy ogłosić 7 nowych naborów wniosków o dofinansowanie.

Zobacz, na co możesz uzyskać wsparcie w tym miesiącu.


Ikona - transformacja Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe – ZIT Subregionu Centralnego

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.07-IZ.01-123/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • służby publiczne,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej, na środowisko,
 • poprawa wskaźników różnorodności biologicznej na terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 81,1 mln zł


Ikona - transformacja Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe – ZIT Subregionu Południowego

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.07-IZ.01-124/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • służby publiczne,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej, na środowisko,
 • poprawa wskaźników różnorodności biologicznej na terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 14,4 mln zł


Ikona - transformacja Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe – ZIT Subregionu Zachodniego

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.07-IZ.01-125/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • służby publiczne,
 • instytucje nauki i edukacji.

Ikona na co? Na co?

 • niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej, na środowisko,
 • poprawa wskaźników różnorodności biologicznej na terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 20,6 mln zł


Rynek pracy - ikona Usługi EURES

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.05.05-IP.02-111/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona na co? Na co?

 • wspieranie bezrobotnych i poszukujących pracy z sektorów, branż, zawodów lub kompetencji, w których występuje nadwyżka lub równowaga na wojewódzkim lub krajowym rynku pracy  w znalezieniu zatrudnienia za granicą w państwach UE;
 • wspieranie Polaków przebywających za granicą na terenie państw UE z sektorów rynku pracy, branż, zawodów lub kompetencji, w których występuje deficyt potencjalnych pracowników na terenie województwa lub kraju (występują trudności w rekrutacji pracowników)  w znalezieniu zatrudnienia w Polsce;
 • wspieranie polskich pracodawców w rekrutacji i zatrudnieniu pracowników (bezrobotnych lub poszukujących pracy) przebywających za granicą w państwach UE (dotyczy to zarówno cudzoziemców będących obywatelami tych państw, jak i Polaków przebywających za granicą) z sektorów rynku pracy, branż, zawodów lub kompetencji, w których występuje deficyt potencjalnych pracowników na terenie województwa lub kraju (trudności w rekrutacji pracowników);
 • wspieranie polskich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców w korzystaniu z mobilności na rynku pracy w obszarach transgranicznych (przygranicznych).

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 1,1 mln zł


Rynek pracy - ikona Szkolenia dla pracowników IRP

Nabór konkurencyjny nr FESL.05.06-IP.02-121/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 28 czerwca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • administracja publiczna,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • służby publiczne.

Ikona na co? Na co?

Szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy (IRP). Działania wzmacniające potencjał IRP w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr poprzez m.in.: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, mentoring, wizyty studyjne, warsztaty i konferencje.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 7,7 mln zł


Środowisko - ikona Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.02.14-IZ.01-126/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 2 lipca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka

Ikona na co? Na co?

Projekt pt. "Kompleksowa ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich na obszarze Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Aglomeracji Beskidzkiej – ETAP 1"

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 34,5 mln zł


Ikona - transformacja Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych

Nabór niekonkurencyjny nr FESL.10.12-IZ.01-122/24

Ikona start Start naboru: 30 kwietnia 2024 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 1 lipca 2024 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Ikona na co? Na co?

Projekt pt. "Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu".

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 54 mln zł


Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś