Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla równości


Stereotypy na temat kobiet nadal są mocno zakorzenione w globalnej kulturze. Zgodnie z najnowszymi badaniami świat potrzebuje jeszcze 132 lat, by wyrównać szanse kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Dysproporcje w tym względzie Województwo Śląskie stara się niwelować m.in. przy pomocy Funduszy Europejskich, które wspierają realizację zasady równości kobiet i mężczyzn – jednej z naczelnych zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

Wyjątkowy Dzień Kobiet

Urząd Marszałkowski rozpoczął akcję "Przystanek Równość" poświęconą barierom i stereotypom, dotykającym zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Akcję zainaugurowała, mająca miejsce 8 marca br. w kinoteatrze Rialto w Katowicach, konferencja pt.: „Liderki zmiany – promocja zasady równości kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich”. Była to jedyna w swoim rodzaju okazja do wysłuchania przemyśleń grupy wyjątkowych kobiet, które nie bały się działać wspólnie i na równi z mężczyznami, by osiągnąć szczyt w różnych obszarach życia społeczno-zawodowego. Wydarzenie było podzielone na 3 panele tematyczne, poświęcone różnym działalnościom, w których gościnie konferencji odniosły sukces:

  • „Liderka w strukturach władzy”,
  • „Liderka w społeczności lokalnej”
  • i „Liderka w biznesie”.

Europa wspiera kobiety

W specjalnym nagraniu Cinzia Masina – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej – podkreśliła, że aktywizacja oraz wyznaczanie roli kobiet we współczesnym świecie to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Ponadto pogratulowała województwu śląskiemu przeznaczenie w nowym programie regionalnym aż 15 milionów euro na wsparcie dla kobiet. To środki na szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji – podkreślała w swoim wystąpieniu – „Kobiety mogą starać się o środki na zakładanie firm, szkolenia dla osób poszukujących pracy, także w procesach transformacji zawodowej oraz wsparcie w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu”.

Konferencja Obraz 1. Cinzia Masina z Komisji Europejskiej łączy się z Rialto podczas konferencji – fot. Tomasz Żak / UMWS.

„Fundusze europejskie poprzez różne mechanizmy i kryteria preferują projekty wspierające kobiety – wyjaśniała wicemarszałek województwa Anna Jedynak – Mam nadzieję doczekać czasów, kiedy nie będzie się już zwracać uwagi na płeć, a oceny formułowane będą przez pryzmat możliwości, umiejętności i wiedzy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Poprzez aktywizację zawodową kobiet, wsparcie kompetencji i eliminację stereotypów Województwo Śląskie dąży do zniwelowania wciąż istniejących nierówności.”

Konferencja Obraz 2. Liderki zmiany na scenie podczas pierwszego panelu konferencji – fot. Tomasz Żak / UMWS.

Kobiety mają głos!

W trakcie trzech paneli tematycznych głos zabrały wpływowe przedstawicielki władzy, osiągające sukcesy w zróżnicowanych branżach beneficjentki Funduszy Europejskich, a także reprezentantki stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz lokalnych społeczności.

Zdaniem Aliny Nowak – radnej sejmiku śląskiego – ciągle zauważa się znaczne dysproporcje np. w branży finansowej pracuje zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, ale to ci drudzy piastują stanowiska zarządcze, a przecież kobiety są również świetnie wykształcone, pracowite, a do tego empatyczne – podchodzą ze zrozumieniem do drugiego człowieka.

Z kolei dla Anny Grygierek – burmistrz Gminy Strumień – ważne jest, że konferencja stała się jedną z niewielu okazji, podczas których spotkać się mogą kobiety z całego województwa i z różnorodnych środowisk, które mają szansę nie tylko lepiej się poznać i porozmawiać, ale też stworzyć kolejną nową przestrzeń dla współpracy i wzajemnego wsparcia.

Konferencja Obraz 3. Zakończenie pierwszego panelu konferencji – na scenie od lewej K. Stachowicz, E. Bieńkowska, A. Jedynak, A. Nowak, A. Grygierek, P. Kuczera i M. Staś – fot. Tomasz Żak / UMWS.

„Wciąż wiele pozostaje do zmiany w aspekcie równego traktowania kobiet i mężczyzn, są już jednak regulacje w tym zakresie, jak choćby work-life balance, kwoty dotyczące ciał zarządczych w firmach, a niebawem także w zarządach firm, które będą implementowane na grunt prawa krajów członkowskich” – mówiła komisarz UE w latach 2014-2019 Elżbieta Bieńkowska.

Na zakończenie spotkania wyświetlono film „Mustang” tureckiej reżyserki – Deniz Gamze Ergüven, który w 2016 r. wywołał ożywioną dyskusję na temat wolności i praw współczesnych kobiet.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś