Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Fundusze Europejskie otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami, aby mogły brać udział w projektach unijnych i same je realizować. Jeśli dotychczas nie korzystałeś ze wsparcia unijnego, to najwyższy czas, abyś dowiedział się, jakie masz prawa jako uczestnik i realizator projektów.

Osoby z różnymi dysfunkcjami

Korzystaj z Funduszy Europejskich bez barier

  1. Odwiedź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w swojej okolicy  lub wejdź na stronę Wyszukiwarki Dotacji. 
  2. Znajdź projekt, który rozwinie Twój potencjał albo dostarczy Ci usług, których potrzebujesz.
  3. Wybieraj spośród wszystkich dostępnych projektów, niekoniecznie tych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.
  4. Kiedy będziesz dokonywał zgłoszenia, poinformuj projektodawcę o potrzebach wynikających z rodzaju i stopnia Twojej niepełnosprawności.
  5. Śmiało wyrażaj swoje potrzeby, nawet jeśli brzmią niestandardowo. Każde zgłoszenie musi być indywidualnie rozpatrzone.

Prawo dostępu do informacji

Co to oznacza?
Masz prawo uzyskać pełną informację o możliwościach wsparcia w projektach unijnych oraz dowiedzieć się, jak zrealizować projekt lub jak z niego skorzystać, na czym dany projekt polega, do kogo jest skierowany, gdzie i kiedy się odbywa.

Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria dostępności dla osób z różnymi niepełnosparwnościami.

Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy. Więcej o dostępnej stronie.

Dla czytających dotykiem
Zachęcamy do zapoznania się z tematyką oraz ofertą Funduszy Europejskich w specjalnej broszurze informacyjnej: w wersji audio (MP3 13,41 MB) i w języku brajla (broszura dostępna w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich).

Prawo do uczestnictwa

Co to oznacza?
Masz prawo uczestniczyć w projektach, a także w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich. Projektodawca i instytucja korzystająca ze środków unijnych muszą to zapewnić.

Dostępność architektoniczna
Jeśli spotkanie jest otwarte i nie jest wymagana na nie rejestracja, to musi się ono być zorganizowane w budynku dostępnym architektonicznie. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień
Każdy ma prawo brać udział w projektach unijnych. Ograniczenia techniczne nie mogą stanowić przeszkody, która uniemożliwi osobie z niepełnosprawnością zostanie uczestnikiem projektu. Jeśli chcesz przystąpić do danego projektu, to wystarczy, że zgłosisz swoje potrzeby projektodawcy, a on ma obowiązek wprowadzić dla Ciebie usprawnienia „szyte na miarę”. Umożliwia to mechanizm racjonalnych usprawnień, dzięki któremu projektodawca może przeznaczyć do 12 tys. złotych na osobę, aby dopasować projekt do Twoich potrzeb. Te pieniądze mogą zostać przeznaczone np. na transport na miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków, dostosowanie infrastruktury komputerowej, sfinansowanie usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy.

Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami: tłumaczenie migowe, dostosowanie budynku, dostosowanie akustyczne, dostosowanie komputerów, zapewnienie wsparcia, transport, dostosowanie materiałów szkoleniowych

Prawo do korzystania

Co to oznacza?
Masz prawo korzystać z efektów Funduszy Europejskich, czyli ze wszystkiego, co zostało z udziałem środków unijnych zbudowane, zmodernizowane, kupione, stworzone, wyprodukowane, wynalezione czy zaprojektowane. Staramy się, aby każdy nowy budynek, usługa lub inne produkty, których powstanie finansują Fundusze Europejskie, były dostępne dla wszystkich.

Projektodawców obowiązuje zasada projektowania uniwersalnego
Oznacza to, że produkty, środowiska, programy i usługi powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym m.in. seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne (np. osoby z kontuzjami). Przykład: nowe pociągi, muzea, wybudowana droga, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie komputerowe muszą być dostępne dla wszystkich.

 Przykłady rozwiązań: automatyczne otwieranie drzwi, antypoślizgowa nawierzchnia chodników, dostępny transport publiczny, podjazdy do wózków, łatwy do zrozumienia schemat komunikacji miejskiej, oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo

Materiały z którymi warto się zapoznać:

Dokumenty, publikacje, linki

Zapoznaj się z dokumentami, które gwarantują osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych.

Zapoznaj się z publikacjami, które przybliżą Ci, jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami:

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś