Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Rewitalizacja - logoŻyczenia


Publikacja - Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. „Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych”. Ekspertyza powstała w ramach projektu pn. "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia" (który jest współfinansowany ze środków UE z PO PT 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji) i na nasze zlecenie przygotował ją zespół ekspercki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Opracowanie stanowi unikalne kompendium wiedzy na temat monitorowania i oceny programów opracowywanych na zasadach wynikających z ustawy o rewitalizacji. Głównym celem autorów było przedstawienie w czytelny sposób najważniejszych informacji przydatnych dla osób odpowiedzialnych za kontrolę wdrażania programów rewitalizacji. Publikacja jest więc skierowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, którzy oczekują użytecznej wiedzy wspomagającej działania związane z obsługą gminnych programów rewitalizacji (GPR) na poziomie lokalnym.

Gorąco polecamy lekturę!


Zapisy na szkolenie na cykl webinarów w ramach projektu "Śląskie Programy Rewitalizacji Szkolenia"

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na cykl webinariów organizowanych w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.  

Cykl webinariów będzie składał się z czterech modułów, które zostaną przeprowadzone w aplikacji Teams według następującego harmonogramu: 

Przedstawiciele gmin województwa śląskiego mogą zapisywać się na webinaria za pomocą formularzy rejestracyjnych dostępnych powyżej. 

Rekrutacja potrwa do 13/14 grudnia br. 

Szczegóły dot. webinariów znajdą Państwo w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. 

Serdecznie zapraszamy!


Ekspertyza „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”

2021-12-31

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”. Ekspertyza powstała w ramach projektu pn. "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia" (który jest współfinansowany ze środków UE z PO PT 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji) i na nasze zlecenie przygotował ją zespół ekspercki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Opracowanie systematyzuje wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wskazuje najefektywniejsze doświadczenia, w tym określa ramy powołania odrębnej jednostki wyspecjalizowanej w prowadzeniu procesów rewitalizacji, tj. inżyniera rewitalizacji.
Dodatkowym celem jest przybliżenie gminom idei instytucji inżyniera rewitalizacji i ułatwienie podjęcia decyzji co do wdrożenia takiego rozwiązania organizacyjnego na własne potrzeby.

Dokumenty

Gorąco polecamy lekturę!


Materiały ze szkoleń pn. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”

Zakończyliśmy cykl szkoleń z modułu „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” organizowanych w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji.

W części teoretycznej szkoleń uczestnicy mieli możliwość uzupełnienia lub usystematyzowania wiedzy na temat monitoringu oraz pozyskania podstawowej wiedzy z zakresu badań ewaluacyjnych i wskazówek metodycznych do zaplanowania i nadzorowania sporządzenia raportu ewaluacyjnego programu rewitalizacji w gminie.
Z kolei część warsztatowa, podzielona na 5 zadań, umożliwiła zapoznanie się z praktycznymi przykładami działań monitoringowych (GPR Bierunia), zasadami doboru wskaźników i mierników, narzędziami uspołecznienia procesu monitoringu i ewaluacji oraz użytecznością tych działań na różnym etapie realizacji programu rewitalizacji.

Przekazujemy do dalszego wykorzystania prezentacje omawiane podczas spotkań oraz raporty z poszczególnych szkoleń, zawierające odpowiedzi na pytania zebrane w trakcie ich trwania:


Dziękujemy za udział w szkoleniach i zachęcamy do dalszego kontaktu z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Szkolenie 4.10.2021 w Zabrzu_zdjęcie Szkolenie 6.10.2021 w Rybniku_zdjęcie Szkolenie 11.10.2021 w Szczyrku_zdjęcie Szkolenie 13.10.2021 w Częstochowie_zdjęcie


Zapisy na szkolenie „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”
2021-09-10

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 24 września br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!


Zmiana terminu szkolenia dla Subregionu Zachodniego

2021-05-14

Niestety z przyczyn losowych, niezależnych od nas, jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu (17-18 maja) szkolenia Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (subregion zachodni), realizowanego w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”.

Nowy termin to: 24-25 maja (poniedziałek-wtorek)

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Zapisy na szkolenie „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”
2021-04-26

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy na szkolenia z modułu „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” organizowane w ramach projektu „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI-SZKOLENIA”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w subregionach według następującego harmonogramu:

Przedstawiciele gmin z poszczególnych subregionów mogą od dzisiaj zapisywać się na szkolenia za pomocą formularzy rejestracyjnych, dostępnych na wymienionych powyżej stronach.

Rekrutacja potrwa do 5 maja br.

Szczegóły dot. szkolenia znajdą Państwo w zakładce: „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Serdecznie zapraszamy!Przedłużenie ankiety dla gmin: Wsparcie rewitalizacji miast i gmin województwa śląskiego
2020-06-01

Ze względu na epidemię COVID-19 oraz utrudnienia w działalności niektórych instytucji przedłużyliśmy możliwość wypełniania przez gminy ankiety monitoringowej, dotyczącej działań rewitalizacyjnych, do 14 czerwca 2020 roku.

Cel ankiety

Celem ankiety jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i doradczych gmin w obszarze rewitalizacji.

Wyniki przyczynią się do skuteczniejszej realizacji zadania „Śląskie Programy Rewitalizacji Szkolenia” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie „Śląskie Programy Rewitalizacji” zostanie zrealizowane w latach 2020-2021 w celu wzmocnienia zdolności samorządów do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie:

  • dostępności w rewitalizacji,
  • zarządzania,
  • włączenia społecznego,
  • wykorzystania narzędzi ustawowych,
  • jak również wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Dla kogo?

Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin

Ankieta będzie aktywna do 14 czerwca 2020 r.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: rewitalizacja@slaskie.pl.
Wszelkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta dla gmin: Wsparcie rewitalizacji miast i gmin województwa śląskiego
2020-04-28

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji zadania „ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI SZKOLENIA” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2020-2021. Jego celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych, jak również wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do gmin, która dotyczy monitoringu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa śląskiego. Informacje z ankiety pozwolą nam lepiej przygotować się do współpracy z Państwem oraz udzielić wsparcia szkoleniowego i doradczego zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja projektu będzie przebiegała z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

Dla kogo?
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 31 maja 2020 r.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: rewitalizacja@slaskie.pl.
Wszelkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie www.rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA.

ANKIETA MONITORINGOWA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia
2020-02-10

16 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Śląskim, która  zakłada wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Tematyka szkoleń
W ramach umowy realizowany będzie projekt "Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia". W ramach projektu w latach 2020-2021 zostaną przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz podróże studyjne w 4 modułach:

  • dostępność w rewitalizacji;
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji;
  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji;
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Dla kogo?
Adresatem spotkań są przedstawiciele gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów rewitalizacji oraz gmin, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Gdzie po informacje?
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zarówno możliwości skorzystania ze wsparcia, jak również inne cenne informacje istotne z punktu widzenia prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminach.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@slaskie.pl


Ankieta dla gmin: Badanie potrzeb wsparcia doradczego w procesie rewitalizacji
2019-07-15

Zwracamy się do pracowników gmin zajmujących się rewitalizacją z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam przygotować pomocne Państwu szkolenia oraz doradztwo.

Ponieważ rewitalizacja jest jednym z kluczowych elementów obecnej perspektywy finansowej, chcemy przygotować dla Państwa wsparcie, które idealnie będzie odpowiadało na Wasze potrzeby i pomoże w aktualizacji lub opracowywaniu programów rewitalizacji. W tym celu niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień. Wystarczą zaledwie 3 minuty, by odpowiedzieć na 5 pytań.

Dla kogo?
Ankieta skierowana jest do pracowników gmin w województwie śląskim zajmujących się rewitalizacją.

Termin
Ankieta będzie aktywna do 26 lipca 2019 r., a jej wypełnienie zajmie około 3 minut (tylko 5 pytań).

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Dramską, Koordynatorem Zespołu ds. rewitalizacji, pod numerem telefonu (32) 77-99-134.

Ankieta rewitalizacyjna

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś