Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie


26 czerwca 2024 r. zaktualizowaliśmy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie (uchwała zarządu nr 433/11/VII/2024).

W nowym harmonogramie:

 • zaktualizowaliśmy terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów,
 • zmieniliśmy kwoty przeznaczone na dofinansowanie,
 • doprecyzowaliśmy daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia naborów na III kwartał 2024 roku,
 • usunęliśmy nabory, które już się zakończyły,
 • dodaliśmy nowe nabory.

W aktualnym harmonogramie zaplanowaliśmy 89 naborów na łączną kwotę 5 084 042 639,48 .

Co się zmieniło?

 • dodaliśmy 7 nowych naborów,
 • usunęliśmy 31 zakończonych naborów,
 • zmieniliśmy terminy ogłoszenia naborów z działań:
  • 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (1 nabór):
   • przeniesiony z grudnia 2024 r. na marzec 2025 r.,
  • 2.15. Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT (3 nabory):
   • 2 nabory przeniesione z lipca 2024 r. na 31 października 2024 r.,
   • 1 nabór z lipca 2024 r. na 28 lutego 2025 r.,
  • 9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT (1 nabór):
   • przeniesiony z III kwartału 2024 r. na I kwartał 2025 r.,
  • 10.8. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń (1 nabór):
   • przeniesiony z 31 października 2024 r. na 31 stycznia 2025 r.,
  • 10.9. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu (2 nabory):
   • 1 nabór przeniesiony z III kwartału 2024 r. na I kwartał 2025 r.,
   • 2 nabór z III kwartału 2024 na III kwartał 2025 r.,
  • 10.18. Redeployment (1 nabór):
   • przeniesiony z lipca 2024 na październik 2024 r.
 • zmieniliśmy alokację naboru z działania:
  • 5.12. Regionalne programy zdrowotne.
 • podzieliliśmy nabór z działania:
  • 10.12. Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych:
   • podział projektu niekonkurencyjnego pt. "Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu" na 2 etapy.

Aktualną wersję dokumentu znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś