Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-08-31 [13:00:00] do 2024-06-30 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi

Zmiana Regulaminu wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 99/482/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.01.2024 r. wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie wyboru projektów:

·        wydłużenie terminu zakończenia naboru do 30.06.2024 r. 

·        aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów regulaminu, w związku z wdrażeniem Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych (tzw. e-Doręczenia) - załącznik 5 do regulaminu

·        wprowadzenie do regulaminu aktualnej nazwy wnioskodawcy, tj. Główny Instytut Górnictwa- Państwowy Instytut Badawczy.

Aktualne dokumenty zostały załączone pod ogłoszeniem o naborze.


2024-01-25T12:06:16

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.10.11-IZ.01-045/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację, Działania 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt pn. System Monitorowania Procesów Transformacji Województwa Śląskiego (SMPT WSL), planowany do realizacji przez Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
59 478 201,94 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
13 483 146,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
Analiza finansowa i ekonomiczna
Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością
SW lub inny równoważny dokument
Opinia Głównego Geodety Kraju
Załączniki dodatkowe
Oświadczanie o kwalifikowalności VAT
Analiza potrzeb oraz analiza wariantowa
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720 

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32  77 40 303

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

cyfryzacja_fr@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-31


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś