Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-06-06 [11:00:00] do 2023-09-28 [23:59:59]
Nabór niekonkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działanie
Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

14 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 611/493/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.05-IZ.01-036/23 dla działania FESL 10.05. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac KOP - 036/23

Imienna lista członków KOP - 036/23


2024-04-04T13:01:01

Zbiorcza lista projektów poddanych ocenie formalnej w ramach naboru FESL.10.05-IZ.01-036/23

Zbiorcza lista projektów poddanych ocenie formalnej w ramach naboru FESL.10.05-IZ.01-036/23


2024-02-08T08:18:27

Zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów

Zgodnie z Uchwałą nr 155/483/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany zapisów w Regulaminie wyboru projektów FESL.10.05-IZ.01-036/23 polegające na aktualizacji zapisów dot. kosztów pośrednich, wprowadzeniu zapisów dot. deklaracji zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód, e-Doręczeń oraz zaktualizowaniu wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Zaktualizowane załączniki znajdują się pod ogłoszeniem o naborze.


2024-01-26T12:09:24

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru FESL.10.05-IZ.01-036/23

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru FESL.10.05-IZ.01-036/23


2023-12-20T09:13:48

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.10.05-IZ.01-036/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na tranformację, Działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt Tyski Hub Zielonej Gospodarki, planowany do realizacji przez Miasto Tychy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
96 202 136,64 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
22 390 815,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza zgodności z zasadami PP
Studium wykonalności uwzględniające analizy potrzeb/wariantowe/specyficzne
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Załączniki dodatkowe
Analizy finansowe i ekonomiczne
Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 32 77 44 720 

+48 32 77 44 721

+48 32 77 44 724

+48 32 77 40 306

+48 32 77 40 307

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punktinformacyjny@slaskie.pl

fst_fr@slaskie.pl 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-02


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś