Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2023-07-31 [00:00:00] do 2023-09-28 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie
Usługi społeczne

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wskazany w Regulaminie wyboru projektów dla naboru nr FESL.07.04-IZ.01-032/23 w ramach działania 7.4 Usługi społeczne , Priorytet 7 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa FE SL 2021-2027 na marzec 2024 r. – został przesunięty na III kwartał 2024 r. Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru spowodowana jest  dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie skierowanych na etap negocjacji.


2024-06-20T12:57:25

Informacja dla projektodawców

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wskazany w Regulaminie wyboru projektów dla naboru nr FESL.07.04-IZ.01-032/23 w ramach działania 7.4 Usługi społeczne, Priorytet 7 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa FE SL 2021-2027 na marzec 2024 r. – został przesunięty na II kwartał  2024 r. Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru spowodowana jest dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie. Wartość złożonych projektów przekracza 816% alokacji w naborze.


2024-03-29T09:52:31

Szczegóły naboru

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) oraz do osób z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach tego naboru możesz realizować następujące typy projektów:

 1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych.
 2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej.
 3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy. 
 4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spełniasz wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów.

Jeśli należysz do jednej z poniższych grup, ten nabór jest dla Ciebie:

 • Partnerzy społeczni,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Służby publiczne,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
49 718 529,41 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
11 176 470,59 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
 3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
 6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Online

Poprzez system LSI 2021 (zapoznaj się wcześniej z regulaminem użytkownika LSI 2021) – wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 (32) 77 44 915; +48 (32) 77 44 937

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

apelczar@slaskie.pl;  iwona.milewicz@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice
+48 32 77 44 720
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-31


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś