Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
od 2024-01-31 [16:00:00] do 2024-03-27 [23:59:59]
Nabór konkurencyjny
Instytucja Organizująca Nabór
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Działanie
Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Wydłużenie naboru

Termin składania wniosków w naborze został przedłużony z 19 marca do 27 marca 2024 r.

W związku z wydłużeniem naboru oraz koniecznością naniesienia korekt w treści dokumentacji aplikacyjnej w zakresie innym niż termin zakończenia naboru zmianie uległy również następujące dokumenty:

  • ogłoszenie o naborze;
  • regulamin wyboru projektów;
  • wzór umowy o dofinansowanie
  • kwalifikowalność.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na organizację i zasady naboru.


2024-03-14T14:07:18

Szczegóły naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH FE SL 2021-2027 

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację

Działanie 10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Nabór nr FESL-10.01.IP.01-100/24

Krótki opis działania

W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw chcących zagospodarować tereny poprzemysłowe, w tym w szczególności pogórnicze, obiekty poprzemysłowe, zdewastowane, zdegradowane. W wyniku wsparcia na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych powstanie infrastruktura lokalna, kulturalna lub o charakterze rekreacyjnym bądź sportowym z przeznaczeniem na cele nie tylko gospodarcze, ale też środowiskowe, społeczne i edukacyjne z wykluczeniem celów mieszkaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

·       Roboty i materiały budowlane

·       środki trwałe/dostawy,

wartości niematerialne i prawne,

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
165 373 433,39 zł
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
38 144 028,00 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?
  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować?
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy
Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrachunkowe
Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu
Formularz pomocy publicznej
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
Sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego (jeśli dotyczy)
Analiza finansowa (arkusz kalkulacyjny)
Zezwolenie na inwestycję (jeśli dotyczy)
Załączniki dotyczące ochrony środowiska
Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością
Dokument potwierdzający udostępnianie planowanej do wytworzenia w ramach projektu infrastruktury organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji (jeśli dotyczy)
Dokument potwierdzający objęcie obiektu ujętego w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego (jeśli dotyczy)
Dokument potwierdzający objęcie przedsięwzięcia ujętego w WOD w gminnym programie rewitalizacji (jeśli dotyczy)
Załączniki dodatkowe
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej – https://lsi2021.slaskie.pl w terminie:

Od 31 stycznia 2024 r. od godziny 16:00 do 19 marca 2024 r. do godziny 23:59:59

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

32 74 39 171 lub 32 74 39 177

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-31


Załączniki
Przydatne linki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś