Przejdź do treści głównej
Oficjalna nowa strona programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wymagania dotyczące stron internetowych projektów


Poznaj zasady, w oparciu o które powinieneś prowadzić strony internetowe projektów współfinasowanych z Funduszy Europejskich.

Informacja o projekcie

 1. Zadbaj o to, aby Twój projekt miał wyodrębnioną podstronę lub część serwisu internetowego, gdzie zamieszczone będą wszystkie informacje dotyczące projektu:

  • tytuł – przepisz nazwę projektu z wniosku o dofinasowanie;
  • nazwa beneficjenta – przedstaw się pełną nazwą firmy lub instytucji;
  • źródło finansowania – wskaż fundusz, z którego Twój projekt otrzymał dofinansowanie; obowiązkowo umieść logotypy na pierwszej stronie, żeby były widoczne bez konieczności przewijania strony;
  • wartość projektu i dofinansowania – napisz, ile kosztowało Twoje przedsięwzięcie i jaka kwota została zrefundowana z Funduszy Europejskich;
  • okres realizacji – poinformuj, kiedy będziesz realizował swój projekt;
  • krótki opis projektu – opisz w przystępny sposób, co i jak planujesz zrealizować;
  • zakładane efekty, główne korzyści – napisz, co osiągniesz realizując projekt;
  • zdjęcia, filmy, multimedia – niech wszyscy zobaczą i usłyszą o Twoim projekcie;
  • hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

 2. Pamiętaj, że jeśli Twój projekt kieruje wsparcie do osób fizycznych (jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego), np. projekt szkoleniowy, to informacje zamieszczane na stronie powinny być zrozumiałe dla potencjalnych uczestników tego projektu; dlatego poinformuj ich:

  • jaki jest zakres pomocy? – na jakie wsparcie może liczyć uczestnik projektu?
  • czy mogą się zgłosić do projektu? – kto może wziąć udział?
  • o terminie naboru do projektu – od kiedy można się zgłaszać?
  • o sposobie wysyłania zgłoszeń – jak można się zgłosić?
  • kto udziela informacji i wskazówek o projekcie? – dane do osoby kontaktowej;
  • gdzie mogą poznać warunki udziału? – opisz pokrótce najważniejsze zasady, na jakich realizujesz projekt, a regulamin zamieść na stronie jako załącznik.

Ogólne zasady

 1. Stosuj prosty język:
  • pisz krótkie, jasne i przystępne zdania,
  • używaj nagłówków i punktorów,
  • unikaj słów niezrozumiałych dla większości odbiorców (np. zamiast "koszty kwalifikowalne" napisz "koszty zwrotne/współfinansowane").
 2. Na bieżąco aktualizuj informacje na stronie (zwłaszcza te, które dotyczą terminów).
 3. Podaj datę każdej nowej aktualizacji.
 4. Wyróżniaj zmiany w informacjach (aby było widać, co się zmieniło).
 5. Dbaj o to, aby linki kierowały do właściwych stron internetowych.
 6. Pamiętaj o zachowaniu dostępności strony dla osób z niepełnosprawnościami.

Stosowanie powyższych zasad pozwoli zainteresowanym oraz uczestnikom projektu łatwiej dotrzeć do ważnych informacji. Dzięki temu i Ty będziesz mógł sprawniej realizować projekt.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś